Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klart med fortsatt flygtrafik Torsby/Hagfors-Arlanda

Eftersom antalet flygpassagerare har ökat på linjen Torsby/Hagfors-Arlanda förlänger Trafikverket avtalet med den nuvarande flygoperatören till oktober 2019.

Trafikverket ger Flexflight rätten att fortsätta flyga på sträckan Torsby/Hagfors-Arlanda år 2017-2019. Det nuvarande avtalet gäller till oktober 2017 och Trafikverket har alltså beslutat att förlänga det med ytterligare två år.

– I uppdraget från regeringen fanns en möjlighet för Trafikverket att förlänga avtalet med två år om antalet resenärer som nyttjar trafiken ökade markant och stabilt fram till och med 2016, säger Bosse Andersson, utredningsledare på Trafikverket

Utifrån prognosen för 2016 har resandet sedan 2014 ökat med cirka 25 procent, från 5000 resande till 6200.

Linjen kommer att bedrivas med nuvarande trafikupplägg med två dubbelturer per dygn även under perioden 2017-2019.

Bakgrund

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt linjesjöfart till Gotland.

Trafikverket har i uppdrag att utreda behov av allmän trafikplikt, fatta beslut om allmän trafikplikt och om inte kommersiella krafter gör att trafiken kommer till stånd, kunna upphandla flygtrafik. När en allmän trafikplikt föreligger på en flyglinje får lufttrafikföretag utöva regelbunden lufttrafik på linjen endast under förutsättning att lufttrafikföretag uppfyller samtliga krav i den allmänna trafikplikten.

Flygsträckor som Trafikverket har upphandlat för 2015 – 2019:

  • Pajala – Luleå
  • Hemavan – Vilhelmina – Arlanda
  • Lycksele - Arlanda
  • Östersund – Umeå
  • Torsby – Hagfors – Arlanda (2015 – 2017 med förlängning 2017-2019 enligt option)
  • Sveg – Arlanda