Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Slutrapport om fåglar vid Botniabanan

Nu är rapporten om hur fågellivet kring Umeälvens delta och slätter påverkats av Botniabanan klar.

Banverket, senare Trafikverket, fick genom en dom i Miljödomstolen 2007-04-26 tillstånd att anlägga och bedriva järnvägstrafik på Botniabanan genom Natura 2000-områdena vid Umeälvens delta och slätter. I domen skjuter Miljödomstolen upp prövningen i två avseenden med prövotids­föreskrifter.

Under en prövotid på 5 år från det att järnvägstrafik på banan påbörjats ska Trafikverket bedöma och utvärdera kompensationsområdenas funktion för rastande fåglar och därmed behovet av eventuella ytterligare kompensationsåtgärder. Trafikverket ska också ge ett underlag för bedöm­ning av dels hur bullerstörningar från järnvägen påverkar gässens nattplats i Västerfjärden och dels förutsättningarna att vidta ytterligare bullerdämpande åtgärder.

En slutrapport lämnades in till Mark- och miljödomstolen i början av december 2015.

Slutrapport villkorsuppföljning fåglar vid Botniabanan 2010-2015 (2015-12-01) (pdf-fil, 5,5 MB)