Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nio nya trafiksäkerhetskameror i Västerbotten

Med start den 21 mars och två veckor framåt, monteras nio stycken nya trafiksäkerhetskameror upp i Västerbotten. Tre kameror placeras på E4, mellan Sikeå–Grimsmark, två kameror på E4 mellan Grimsmark–Bureå och fyra kameror på väg 95, Skellefteå-Boliden

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Syftet med kamerorna är inte att ta fast de som kör för fort utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken.

– Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Åsa Viklund, Trafikverket. Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim på hela det svenska vägnätet sparar cirka 20 liv per år.

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror utgör ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik plats/sträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, kan uppnås.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • De cirka 1 500 trafiksäkerhetskameror (2015) räddar cirka 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.