Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya hastighetsgränser i Västerbottens län

Under november och december 2016 kommer Trafikverket att skylta om en eller flera sträckor i Västerbottens län. Samtliga förändringar under hösten innebär en sänkning från 90 till 80 kilometer i timmen.

Sedan 2004 har vi drivit hastighetsöversyner i olika etapper, för att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Första omskyltningen sker 2016-2017. Senare omskyltningar planeras år 2019 och 2023.

Omskyltning i Västerbottens län 2016:

  • E12 från väg 507 till väg 629
  • E12 från väg 693 till väg 92
  • Väg 92 från väg 608 till E12
  • Väg 512 från väg 521, 552 Yttersjö till väg 528
  • Väg 522 från väg 523 till E4
  • E4 nära korsningen till väg 518
  • Väg 642 från väg 643 till väg 685

Fakta

  • Mötesfria vägar med mitträcke kommer att höjas från 90 till 100. Fram till år 2025 kommer 120 mil väg att få höjd hastighet eftersom vi bygger om och höjer säkerhetsstandarden.
  • Vägar utan mitträcke kommer att sänkas till 80, med undantag för vägar med lite trafik, under 2000 fordon per årsmedeldygn. Fram till år 2025 kommer 420 mil statlig väg att skyltas om.