Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om nya hastigheter på ca 20 mil väg för att öka säkerheten

Under 2019 kommer Trafikverket att skylta om hastighetsgränser på vägsträckor runtom i landet. I norra Sverige är det ca 20 mil statlig väg som får sänkt hastighetsgräns till 80 km/tim för att minska antalet dödade och skadade i trafiken.

Alla vägsträckor som får sänkt hastighetsgräns saknar mitträcken och har mycket trafik. Dessa vägar kommer Trafikverket att skylta om i början av november. Höjningar sker däremot kontinuerligt under året. Hastighetsgränserna anpassas i hela Sverige. I Norrbotten och Västerbotten sänks hastigheten på cirka 20 mil väg. I västra Sverige sänks den på cirka 25 mil väg och i södra Sverige 16 mil. Trafikverkets underhåll påverkas inte av en förändrad hastighetsgräns. Underhållet styrs av trafikmängden på vägen

Säkrare möten och att rädda liv i trafiken

Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg runt om i landet att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

– Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken, säger Sandra Nordahl, enhetschef Nationell Samhällsplanering. Om alla tar sitt ansvar och håller hastigheten kan vi rädda minst hundra liv varje år. Och dessutom: när vi lättar på gasen sparar vi på bränslet och minskar utsläppen.

Regionala dialoger och samverkan runtom i landet

Under våren 2019 inledde Trafikverket processen med regionala dialoger tillsammans med kommuner, regionala planupprättare och andra samhällsaktörer. Därefter skickade respektive region ut sina föreslagna vägsträckor på remiss. Alla remissvar har kommit in och vi har gått igenom dem. Trafikverket har skriftligen bemött remissinstansernas synpunkter. Den 28 oktober beslutade Trafikverket om vilka vägsträckor som ska få anpassade hastighetsgränser. De nya föreskrifterna träder ikraft mellan den 4–6 november och då börjar vi att skylta om samtliga beslutade vägsträckor i landet.

Läs mer om aktuella vägsträckor som får hastighetsanpassningar (pdf-fil, 203 kB, öppnas i nytt fönster)