Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny gång- och cykelväg mellan Röbäck och Stöcksjö

Trafikverket har byggt en ca 2,1 km lång ny gång- och cykelväg för att förbättra trafiksituationen för oskyddade trafikanter på väg 522 mellan Röbäck och Stöcksjö.

I Röbäck finns skolor och förskola upp till årskurs nio. Tidigare har barnen varit tvungna att färdas på den trafikerade vägen genom byn till skolan. Den nya gång- och cykelvägen går från befintlig gång- och cykelväg vid Glödheta glashytta inne i Röbäck fram till anslutningen till Stöcksjö kustväg.

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att skapa en säker skolväg för skolbarnen, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, binda samman byarna samt underlätta arbetspendling med cykel istället för bil.

Gång- och cykelvägen är 2,5–3 meter bred, och har byggts till stora delar separerad från bilvägen med ett dike. Ny belysning har anlagts och projektet har förberett för nya busshållplatser inne i Röbäck och vid Södra Röbäcksvägen. Även en refug med passage för oskyddade trafikanter har byggts vid Södra Röbäcksvägen. I samband med projektet har Trafikverket, Vakin och Umeå energi passat på att samordna grävarbeten runt VA- och andra ledningsarbeten för att minska störningarna så mycket som möjligt för de närboende och trafikanterna.

– Det är alltid en utmaning att bygga i samhällen, så nära inpå fastighetsägare, men de närboende här i Röbäck har haft stort överseende med att det stundtals har varit besvärligt, vilket är väldigt betydelsefullt för oss, berättar Tommy Taftø, projektledare, Trafikverket, och fortsätter:

– Vi och vår entreprenör Skanska hade som mål att klara av hela bygget på en barmarkssäsong för att göra störningarna så korta som möjligt och få öppna gång- och cykelvägen så snart som möjligt för användning.

Nu återstår det bara att måla vägen, vilket sker till våren och renovera färdigt milstenen som kommer att ställas tillbaka på sin plats i vår.