Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Väg 550, vägavstängning vid Hjåggsjö

Vägen mellan Marahällan, Vännäs till Gräsmyrsvägen vid Hjåggsjö är avstängd till 24 april. Vägen stängs av för att möjliggöra lagning och bevarande av en stentrumma och stenmur med kulturvärde.

Arbetet måste utföras före vårfloden. Vägavstängningen kan komma att påverka trafikanter från tre kommuner och Trafikverket hoppas på förståelse för de störningar som kan uppstå. Tänk på att restiden kan bli längre och respektera dina medtrafikanter.

Hur går arbetet till?

Arbetet kommer att genomföras från vägområdet där justering av trumstenar som har börjat rotera/tippa sker. Åtgärderna är nödvändiga för att förebygga vägras. För att säkra anläggningen kommer armering av stenarna att genomföras. Ovanpå takstenarna kommer en fiberduk att placeras och nya stödmurar byggs ovanpå trumman. Stenarna från 1970-talet kommer att plockas bort och ersätts med gabionmurar. (Gabioner är stora metallburar som fylls med sten.) Erosionsskyddet vid bron ses över.

Stentrumman har under årtionden genomgått flera mindre underhållsåtgärder, alla typiska för sin tid. Nu ska trumman återställas och muren ovanpå restaureras så att framtida generationer har möjlighet att ta del av en bit väghistoria. Nyttan med projektet, utöver det kulturella och historiska värdet, är att bron kommer att vara betydligt bättre rustad för vårfloden och andra höga flöden, vilket ger ett säkrare vägnät.