Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny omledning av E4 Umeå-Sävar via Tomtebo-Täfteå

Trafikverket har tillsammans med entreprenören Peab och Umeå kommun arbetat febrilt för att hitta en hållbar lösning för den tillfälliga trafikomläggningen av E4 mellan Umeå och Sävar.

Parterna har nu landat i en lösning som blir så bra som möjligt, utifrån förutsättningarna. Trafiken kommer att ledas om via väg 642, förbi Tomtebo, Täfteå och Innertavle till trafikplatsen på E4 söder om Sävar. Alla linjebussar och lastbilar (över 3 ton) kommer att lotsas genom vägarbetet på befintlig E4.

I Täfteå kommer hastigheten på väg 642 att tillfälligt sänkas till 40 km i timmen, samtidigt som körbanan kommer att smalnas av. I Tomterna kommer hastigheten att sänkas till 40 km i timmen på den berörda sträckan och avsmalning av körbanan kommer att ske för att hålla nere hastigheterna.

Trafikverkets entreprenör beräknar att omläggningen till den nya omledningsvägen kan ske vid kl 19, tisdag 14/9.

Trafikverket vill tacka för visat tålamod och ber dig som förare att tänka på dina medtrafikanter och att anpassa hastigheten när du passerar närboende. Omledningen kommer att pågå under tre veckor, måndag – torsdag. Under fredag – söndag kommer E4 att öppnas upp för trafik.

Frågor/funderingar och svar
(Här uppdaterar vi löpande utifrån de frågor vi får.)

 • Många av de som kör omledningen tänker inte på att det finns vilt och viltstråk.
  Tillfällig viltvarningsskyltning kommer att sättas upp för sträckan Sävarberg - Tomterna.

 • Kan jag använda gång- och cykelvägen (parallellvägen) längs E4 under byggtiden?
  Ja, det går bra, men tänk på att följa skyltningen. Däremot kan du inte köra in med personbil längs E4 för att stanna och motionera.

 • Jag arbetar på Dåva - hur tar jag mig till jobbet?
  Alla som arbetar eller bor i området längs den berörda E4 sträckan får hjälp av lots att ta sig fram via E4 när den sträckan berörs.

 • Kan jag ta mig med cykel från gång- och cykelvägen (parallelvägen) mellan Umeå och Sävar över E4 till infarten till Dåva (väg 645)?
  Det går bra att korsa som ni gjort tidigare, tänk på att vara uppmärksam.

 • Det finns flera förskolor och skola i närheten av omledningsvägen via Tomtebo - Täfteå, känner de till den ökade trafiken och vad omledningen kan innebära?
  Trafikverket har informerat berörda skolområdeschefer och rektorer.