Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg på elektrifierad bana
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Maland och Tunadalsspåret börjar byggas och rustas 2018

Tunadalsspåret ska bindas ihop med Ådalsbanan i Maland. En bit av sträckan kommer att elektrifieras. Åtgärderna gynnar såväl person- som godstrafik.

Trafikverket, Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland och SCA har nu enats om en ny lösning för Maland och Tunadalsspåret och hur den ska finansieras. En upprustning av Tunadalsspåret och byggnation av nytt mötesspår kan starta redan 2018.

I den nya lösningen binds Tunadalsspåret ihop med Ådalsbanan i Maland. Sträckan blir dubbelspårig och får ett extra mötesspår i Birsta för lokvändning. Tunadalsspåret upprustas och elektrifieras mellan Tunadal och Birsta.

Andra etapp kommer

Parterna är också överens om en andra etapp, en utbyggnad av Ådalsbanan. Den andra etappen innebär en ny sträckning mellan Timrå och Birsta som kopplas samman med Tunadalsspåret i Birsta. Det kommer att gynna den norrgående godstrafiken från hamnen, men även persontrafiken.

Den nya sträckningen på Ådalsbanan mellan Birsta och Timrå är i dagsläget inte finansierad, men Trafikverket arbetar för en lösning i kommande plan för statlig infrastruktur, 2018-2029. Och redan 2019 börjar arbetet med järnvägsplan för sträckan.

Längre och tyngre tåg

När spåren rustats upp och elektrifierats kan man köra längre och tyngre tåg. Åtgärderna i första etappen beräknas kosta 862 miljoner. Trafikverket finansierar 800 miljoner, medan övriga parter står kvar vid den tidigare summan för medfinansiering, 33 miljoner från Landstinget Västernorrland och 29 miljoner från Sundsvalls kommun.

Byggstart för den första etappen planeras till 2018 och ska vara klart 2021, samtidigt som Logistikparken beräknas vara färdig. Ärendet går nu vidare för politisk behandling och kommunfullmäktige i Sundsvall fattar beslut i ärendet den 27 mars.

Fakta för planerade åtgärder för Maland och Tunadalsspåret:

  • Ny spåranslutning mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Maland
  • Nytt dubbelspår från Maland fram till Birsta
  • Nytt tredje mötesspår vid Birsta mötesstation
  • Upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, Tunadal-Maland
  • Avveckling av befintlig Tunadalsbana, Maland-Timrå