Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi ökar trafiksäkerheten på E4 genom Älandsbro

Nu bygger vi säkrare korsningar och separata gång- och cykelvägar på E4 genom Älandsbro utanför Härnösand. Arbetet påbörjas i slutet av juni och beräknas vara klart hösten 2018.

– Vi förbättrar korsningar och rustar upp och bygger nya busshållplatser. Vi tar bort krönet över järnvägen och rätar delvis ut vägen. Parallellt med ombyggnaden av E4 förbättrar vi tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister genom en sammanhängande gång- och cykelväg. Slutresultatet blir ökad säkerhet på regionens viktigaste vägstråk, berättar projektledare Torbjörn Nylander.

Omledd trafik ökar säkerheten för entreprenören

Arbetena kommer att innebära byggtrafik och periodvis buller, vibrationer och damm. Arbetena kommer även att begränsa framkomligheten. Där det är möjligt leds trafiken tillfälligt förbi arbetsområdet för ökad säkerhet för entreprenörerna och bättre framkomlighet för trafikanter.

– Räkna med extra restid, kör lugnt och visa hänsyn till dina medtrafikanter och våra entreprenörer som arbetar längs vägen, uppmanar Torbjörn Nylander.

Inledningsvis gör vi ledningsarbeten vid sidan av vägen, som bara påverkar trafiken i mindre utsträckning. Efter sommaren 2017 påbörjas arbeten uppe på E4 och en tillfällig väg ska byggas förbi arbetsområdet. Under hösten 2018 beräknas ombyggnaden vara klar.