Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetskamera vid väg, höst.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyra nya trafiksäkerhetskameror i Sollefteå räddar liv

Nu sätter Trafikverket upp fyra nya trafiksäkerhetskameror längs riksväg 87 mellan Graninge- Österforse i Sollefteå kommun. Syftet är att människor inte ska dödas eller skadas i trafiken.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

Räddar 20 liv per år

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket.

85 trafiksäkerhetskameror i Västernorrlands län

De fyra nya trafiksäkerhetskamerorna sätts upp vecka 47-48 längs riksväg 87 Graninge- Österforse.
När de nya kamerorna är på plats kommer det att finnas 85 stycken i drift i Västernorrlands län.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.
Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor ut där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.