Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förbättrade busshållplatser i länet

Vi bygger om och förbättrar busshållplatser i länet, juli-oktober 2019. Under byggtiden får ordinarie hållplats ett tillfälligt hållplatsläge. Placering av de tillfälliga hållplatserna och andra förändringar för busstrafiken meddelas via Din Tur.

Totalt bygger vi om 22 busshållplatser i länet för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten på landsbygd vid högtrafikerade vägar, främst vid E4, E14 och väg 90.

Busshållplatserna skiljs från vägtrafiken med en bussficka för att öka säkerheten för trafikanterna samt för den inbromsande/ accelererande bussen som ska in och ut från den högtrafikerade vägen. Vi gör dessutom en upphöjd plattform som underlättar av- och påstigning och förbättrar tillgängligheten för funktionshindrade.

Urvalet av vilka busshållplatser som åtgärdas  har gjorts av Kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med berörda kommuner.

Tillfällig hållplats under byggtiden

Under ombyggnationen får du som resenär kliva på från en tillfällig hållplats som placeras på lämplig och trafiksäker plats. Det kan innebära att du får längre till din hållplats. Den tillfälliga placeringen hittar du på www.dintur.se

Åtgärderna ingår i ett samverkansprojekt med Region Västernorrland, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och länets kommuner för att förbättra stråkets förutsättningar för arbetspendling med kollektivtrafik. Projektet som går under namnet KOLL2020 avslutas 30 november 2020 och medfinansieras av Europeiska Unionen inom ramen för regionala strukturfonderna.