Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt körsätt vid korsningen väg 348/E4 i Överhörnäs, Örnsköldsviks kommun

Under vecka 43, 21-25 oktober 2019 planerar vi att öppna den ombyggda korsningen E4 och väg 348 mot Bredbyn. Vi har byggt om korsningen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Var uppmärksam på ett nytt körsätt.

- Det känns bra att ombyggnationen snart är klar. Det har bildats långa köer längs väg 348 mot Bredbyn under rusningstid på morgonen då många arbetspendlare ska ut på E4. Vi har även en hel del tung trafik här. För att underlätta framkomligheten och minimera köerna har vi byggt två körfält från väg 348 för utfart på E4, varav ett körfält är en påfart till E4 utan lämna företräde, berättar Håkan Lind, Trafikverkets projektledare för ombyggnationen och fortsätter

- Vi är inte helt klara med arbetena i korsningen. Kantsten ska sättas och asfaltering och linjemålning utföras. Vädret kan påverka arbetet så vi bedömer att vi blir klara under vecka 43, 21-25 oktober. Vi vill uppmärksamma dig som trafikerar korsningen, på ett nytt körsätt. När du svänger ut på E4 mot Örnsköldsvik får du ett eget körfält som sedan vävs ihop med det andra körfältet. När du svänger mot Härnösand kör du på en påfart utan lämna företräde. Det här undelättar framkomligheten.

Sådana här lösningar blir vanligare att bygga för att underlätta framkomligheten vid korsningar. Det är en kostnadseffektiv åtgärd som har visat sig fungera bra i Skåne och Stockholm. Och nu har denna utformning av korsningar kommit till Örnsköldsvik och den kan vara den enda norr om Stockholm. Alltså ny för oss norrlänningar.

- Det ska inte vara några konstigheter med det nya körsättet om man följer skyltning och allmänna trafikregler. Men jag vill ändå uppmana trafikanter att ta det lugnt, vara uppmärksam på skyltar och visa varandra hänsyn. Utöver ombyggnationen sänker vi hastigheten förbi korsningen från 80 km/h till 60 km/h, säger Oskar Lundblad vägutformare på Trafikverket.

- Det här är en relativt liten åtgärd för att öka framkomligheten just nu men långsiktigt tittar Trafikverket på möjligheten att göra mer omfattande åtgärder på flera korsningar i Örnsköldsvik, där även denna ingår.  Vi håller på att ta fram en vägplan men ännu finns ingen finansiering så i väntan på det ser vi positivt på de mindre åtgärderna vi nu gjort. Kika gärna på filmen som visar hur du ska köra för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt, uppmanar Håkan.