Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ändrade hastighetsgränser på väg 90 räddar liv

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Hastighetsöversynen pågår över hela landet, och är en del av nollvisionen – ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken!

Under 2019 justerade Trafikverket hastigheten på två vägsträckor i Västernorrland. I år fortsätter arbetet och ytterligare tre sträckor ska enligt förslaget få sänkt hastighet.

Genom en anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning kan vi rädda ungefär sju liv per år. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Vid en kollision i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Med lägre hastigheter förbättras även miljön då både buller och partikelhalter minskar vid lägre hastighet.

Hastighetsförändringar i Västernorrland 2020

Väg 90:
·        E4 Mörtsal - 200 meter nordväst om väg 779 Hållsätter
Sänkning från 90 till 80 km/tim

·        Väg 786 Tjäll - väg 906 Ed
Sänkning från 90 till 80 km/tim

·        Kvarnå – Västerbottens länsgräns
840 meter sydväst om väg 979 Kvarnå – Västerbottens länsgräns
Sänkning från 100 till 90 km/tim

Förslaget till ändrade hastigheter skickas nu ut till kommuner, Regionen, Polisen samt andra aktörer. Remisstiden sträcker sig till mitten av september. Trafikverkets generaldirektör tar beslut i november om ändrade hastigheter. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av december.

Trafikverkets uppdrag att anpassa hastigheterna fortsätter fram till 2025. Under 2021 utreder och planerar vi hastighetssänkningar för sträckan

·        E14, Sundsvall-Jämtlands länsgräns
Sänkning från 90/100 km/tim till 80 km/tim