Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Underhållsarbeten på broar i Indal, på väg 86 och 330

Vi underhåller våra broar för att de ska hålla så länge som möjligt och för att öka din framkomlighet. I början av september är det dags för åtgärder på Kävstabron och bron över Arklobäcken i Indal. Arbetena begränsar framkomligheten fram till oktober.

- Nu inleder vi åtgärder på Kävstabron över Indalsälven för att förbättra framkomligheten. Arbetet startar första veckan i september och vi  beräknar att vi är klara kring månadsskiftet september/oktober. Under denna period kommer vi att fräsa bort den gamla asfalten och delvis byta ut beläggningen. Vi reparerar även kantbalken, byter brons slitlager och utför målning under bron, berättar projektledare John Löfgren.

För att kunna utföra arbetet begränsas framkomligheten och vissa arbetsmoment kan upplevas bullerstörande.

- Det är främst i samband med att vi bilar och knackar loss delar av kantbalken i betong som arbetet kommer att höras. Arbetet ska utföras under dagtid och i ett körfält åt gången. Trafiken kommer att styras med trafiksignaler i det körfält där vi inte jobbar.  Räkna med längre restid för att passera under den här perioden, uppmanar John.

Underhållsarbete på bro över Arklobäcken

Samma period kommer vi utföra arbeten på bron över Arklobäcken längs väg 330 genom Indal. 

- Vi ska bland annat justera kon och slänt och bygga nya stenmurar, så kallade gabionmurar,  för att stötta upp marken intill bron. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten för trafikanterna som leds i ett körfält.

- Räkna med något längre restid om du passerar Kävstabron på väg 86 och Arklobäcken på väg 330. Ta det lugnt förbi arbetsplatserna och visa hänsyn till våra vägarbetare som jobbar i en trafikerad miljö. Tack för din förståelse och visad hänsyn.