Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarbild på Sundsvallsbron med prästkragar i förgrunden.

Något begränsad framkomlighet på Sundsvallsbron

Veckan efter midsommar ska åtgärder för att förbättra stålet på Sundsvallsbron genomföras. Vi beräknar att arbetet pågår fram till 25 juli, under den tiden minskar vägbredden något både på körbanan och på gång- och cykelvägen.

- Det handlar om mindre stålarbeten som kommer att utföras på dagtid med start efter midsommar. Vi bedömer att arbetena får liten påverkan för trafikanterna. Både bilister och gående och cyklister kan passera med något minskad vägbredd, berättar projektledare John Löfgren och fortsätter.

- Arbetet ska utföras på båda sidor om bron, en sida åt gången. För att broarbetarna ska kunna ta sig på utsidan bron och jobba ska en så kallad underbrolift användas. Den kommer att uppta en del av körbanan men det är inga problem att passera. Hastigheten sänks på den sida arbetet utförs.

I augusti räknar vi med att vi tillfälligt behöver stänga bron nattetid då anslutningarna till övergångskonstruktionerna, det vill säga skarvarna som förbinder brons sektioner med varandra och med landsidorna, ska få ny gjutasfalt.

- Arbetet är under planering så vi återkommer med mer information om exakt tidpunkt och hur många nätter arbetet kräver, säger John.