Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om upphörande av underhåll på järnväg

Det var många år sedan de sista tågen gick. Därför har Trafikverket styrelse den 21 juni 2016 beslutat att underhållet ska upphöra på fem järnvägssträckor, samt på tre sidospår på Västra Stambanan.

- Vi ska i första hand lägga pengar på järnvägar där det går tåg. Finns ingen efterfrågan att trafikera, kan vi inte heller motivera att avsätta pengar för underhåll, säger Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket.

Beslut om upphörande av underhåll

Som en del i arbetet med Trafikverkets översyn av lågtrafikerade banor har nu Trafikverkets styrelse fattat beslut om att underhåll ska upphöra på:

Upphörande av underhåll fr o m 11 december 2016 (tågplan 17):

 • Sällinge – Rockhammar, Lindesbergs kommun. Banan upphörde att trafikeras på 1990-talet.
 • Hästholmsbanan, Mjölby kommun. Bandelen på ca 900 meter har enbart använts som lastplats fram till 2005, och har inte trafikerats sedan dess.
 • Västra Stambanan, sidospår som enbart använts för uppställning av underhållsfordon men som inte har använts sedan 2010.
  - Sköldinge, Katrineholms kommun
  - Baggetorp, Vingåkers kommun
  - Högsjö, Vingåkers kommun

Upphörande av underhåll fr o m 10 december 2017 (tågplan 18):

 • Värnamo – Helmershus, Värnamo kommun. Ingen trafikering på banan sedan 2005. Banan är i dåligt skick och saknar elektrifiering.
 • Smålands Burseryd – (Landeryd) Gislaveds och Hylte kommuner. Fram till 2014 gick endast två godståg i veckan. Trafiken upphörde därefter och ersattes med lastbilstransporter. Bandelen är drabbad av sättningar, och saknar elektrifiering.
 • Kvillsfors – Järnforsen, Vetlanda kommun. Bandelen har sedan år 2000 enbart trafikerats av enstaka godståg och saknar elektrifiering

Trafikverket får fatta beslut om att underhållet ska upphöra på de delar av järnvägsnätet som förvaltas av staten då trafiken är av obetydlig omfattning (enligt 6 kap 4 § Järnvägsförordningen 2004:526).

Trafikverket får återuppta underhållet om det kan antas att trafik kommer att drivas på järnvägen i tillräcklig omfattning (6 kap 5§ Järnvägsförordningen 2004:526).

Beslutet om att upphöra med underhållet på aktuella bandelar innebär också att Trafikverket kan upplåta dessa med nyttjanderätt (6 kap 7§ Järnvägsförordningen 2004:526) till andra infrastrukturförvaltare.