Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hastigheterna justeras på vägarna i Västmanlands län

Vi genomför en hastighetsöversyn på vägarna under 2016. Syftet är att anpassa hastigheten till vägens säkerhetsstandard. På en del sträckor i Västmanlands län kommer vägarna att få nya hastighetsbegränsningar. Omskyltning planeras till senhösten.

En vägs säkerhetsstandard avgörs av olika faktorer. För hastighetsgränser högre än 80 km/tim är mitträcke ett grundläggande säkerhetskrav. Vägens säkerhetsnivå påverkas också av andra förhållanden, bland annat

  • utformning av sidoområden och korsningar
  • trafikflödets storlek
  • förekomsten av räfflad mittlinje, trafiksäkerhetskameror och oskyddade trafikanter.

Mitträcke är en avgörande faktor

Trafikverket höjer hastighetsgränserna till 100 km/tim på de 90-vägar som får mitträcke, medan vi sänker hastighetsgränserna till 80 km/tim på vägar som saknar mitträcke. Ett viktigt undantag gäller dock: Vägar med ett trafikflöde på mindre än 2 000 fordon per dygn får behålla sin nuvarande hastighetsgräns, trots att mitträcke saknas. Detta då sannolikheten att möta någon på fel körbana är betydligt mindre på vägar med låga flöden.

I Västmanlands län är det i ett första skede länsvägarna 249 och 572 som är aktuella för förändringar hösten/vintern 2016. Under våren och sommaren pågår en bred remissrunda med förslag till nya hastighetsgränser och slutligt beslut tas hösten 2016.

Marginell påverkan på restiden

Den anpassning som Trafikverket genomför av hastighetsgränserna ökar trafiksäkerheten och ger färre växlingar mellan olika hastigheter. Restiderna blir kortare inom de delar av vägnätet som byggs om till 2+1-vägar under planperioden.

Restiden blir något längre på 90-vägar som får sänkt hastighetsgräns till 80 km/tim: För en körsträcka på 1 mil så förlängs restiden för personbilar med maximalt 50 sekunder, medan lastbilstrafiken inte påverkas av förändringen.