Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya hastighetsgränser i Västmanlands län

Under november och december 2016 kommer Trafikverket att skylta om en eller flera sträckor i Västmanlands län. Samtliga förändringar under hösten innebär en sänkning från 90 till 80 kilometer i timmen.

Sedan 2004 har vi drivit hastighetsöversyner i olika etapper, för att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Första omskyltningen sker 2016-2017. Senare omskyltningar planeras år 2019 och 2023.

Omskyltning i Västmanlands län 2016:

  • Väg 249 från E18 till länsgränsen Örebro län
  • Väg 572 från väg 569 till länsgränsen Örebro län

Fakta

  • Mötesfria vägar med mitträcke kommer att höjas från 90 till 100. Fram till år 2025 kommer 120 mil väg att få höjd hastighet eftersom vi bygger om och höjer säkerhetsstandarden.
  • Vägar utan mitträcke kommer att sänkas till 80, med undantag för vägar med lite trafik, under 2000 fordon per årsmedeldygn. Fram till år 2025 kommer 420 mil statlig väg att skyltas om.