Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket föreslår ombyggd E18 i ny nationell plan

Trafikverket har överlämnat förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-29 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart för totalt 622,5 miljarder kronor.

Ett av Trafikverkets förslag i den nationella transportplanen är att 839 miljoner kronor sätts av för att bygga tvåfilig motorväg på E18 Köping-Västjädra. Det är ett olycksdrabbat vägavsnitt som nu ska bli säkrare och få bättre framkomlighet.

Trafikverket föreslår även att vägsträckorna Kvicksund-Västjädra samt Sala-Heby på väg 56 ska byggas om under planperioden.

Utgångspunkten i Trafikverkets planförslag är att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Under den kommande planperioden föreslås åtgärder som leder till en upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen, ett konkurrenskraftigt näringsliv, hållbara stadsmiljöer och en tillgänglig landsbygd. Under perioden sker bland annat också satsningar på ökad trafiksäkerhet samt ny teknik och digitalisering.

I regeringens direktiv framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:

333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner. 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar. 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs om planförslaget i sin helhet via nedanstående länk.