Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar vid järnvägsbroarna över E18

Trafikverket utför markundersökningar vid järnvägsbroarna som ligger 1 km norr om Västerås central. Undersökningarna görs mellan den 15-21 januari. Arbetet pågår dag- och nattetid.

Vid undersökningarna kommer personal att vistas i området och arbeta med att borra i marken.

Syftet med undersökningarna är att få kunskap om markens kvalitet och egenskaper i området för järnvägsbroarna som vi planerar att riva och ersätta längre fram. Broarna behöver bytas ut för att banan ska kunna ta tyngre transporter.

Markundersökningarna sker varsamt med hänsyn till närheten av bebyggelse och befintligt växt- och djurliv.

Tider för arbete dagtid

Vi börjar att göra markundersökningarna under dagtid vid fotbollsplanen samt vid en del av järnvägen. Där arbetar vi mellan måndag och torsdag (15-18 januari).

Tider för arbete nattetid

Övriga markundersökningar sker nattetid. Mellan torsdag och lördag (18-20 januari) arbetar vi vid E18 och mellan fredag och söndag (19-21 januari) arbetar vi vid järnvägsspåret.

Mer om det kommande arbetet med järnvägsbroarna

Broarna, som ska bytas ut längre fram, är en del av Mälarbanan som är dubbelspårig. När brobytet genomförs planerar vi att arbeta med en bro i taget så att tågen kan passera. Den första bron kan komma att rivas tidigast hösten 2018.

Sträckan är en viktig transportväg för specialtransporter med exempelvis stål, timmer och transformatorer. I dag leds de tyngre transporterna om via andra färdvägar.