Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi bygger om för en säkrare trafikmiljö

Väg 800 intill gruvan i Sala ska byggas om för en säkrare trafikmiljö. Vi kommer att tillgänglighetsanpassa två busshållplatser och bygga en mittrefug. Vi kommer även att bygga en gång- och cykelpassage för att få en säkrare övergång förbi korsningen.

I dag saknas det hastighetsdämpning och en ordnad passage för gående och cyklister där gång- och cykelvägen från Sala är tänkt att korsa väg 800. Dessutom har busshållplatserna låg standard och säkerhet. Det saknas också en gångpassage för att nå den södergående hållplatsen.

Vad händer nu?

Vi ska tillgänglighetsanpassa två busshållplatser och dessutom flytta en av dem. Under byggtiden kommer det att finnas tillfälliga busshållplatser. Busstrafiken kommer inte att ledas om, utan kommer att följa sin vanliga rutt. Dessutom kommer vi att bygga en mittrefug och en cykel- och gångpassage förbi korsningen. Vi börjar bygga i början av maj och kommer att vara klara i slutet av juni.

Körfält stängs vid behov

Om det behövs, kommer vi att stänga ett av körfälten under byggtiden, men både busstrafiken och övrig trafik kommer ändå att kunna passera.