Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Oförändrad trängselskatt trots restriktioner

Trafikverket åläggs restriktioner för hur intäkter av trängselskatt får användas under 2016. Regeringens beslut påverkar inte nuvarande trängselskattenivåer eller genomförandetiden.

Riksdagen har beslutat om statens budget för 2016 och anvisat medel till Trafikverket som motsvarar intäkterna från trängselskatterna. Regeringen har i sitt Regleringsbrev till Trafikverket lagt restriktioner för användningen av dessa medel.

För att täcka de investeringar som skall finansieras med trängselskatteanslag får Trafikverket istället låna motsvarande belopp i Riksgäldskontoret. Genomförandetakten för investeringarna påverkas inte. Ränteläget är gynnsamt, vilket medför att Trafikverket i nuläget bedömer att regeringens beslut inte kommer att skapa några tillkommande räntekostnader under 2016 Regeringens restriktioner i Regleringsbrevet innebär därför inga merkostnader för medfinansiärer i det Västsvenska paketet. Därmed blir nivån, liksom tiden för genomförande av trängselskatt i Göteborg, opåverkad.

Grunden för riksdagsbesluten om trängselskatter i Stockholm och Göteborg är att intäkterna bör användas för överenskomna infrastrukturinvesteringar i de båda städerna.