Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älvängens station, Ale kommun. Foto: Bert Leandersson

Älvängens station, Ale kommun. Foto: Bert Leandersson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Två västsvenska anläggningar är nominerade till Trafikverkets arkitekturpris

Vad har en åtta kilometer lång etapp av E6, en hamnanläggning i Stockholm och en pendeltågsstation i Ale kommun gemensamt? De är alla tre nominerade till Trafikverkets Arkitekturpris 2017.

Det är tre mycket olika anläggningar som kan vinna årets arkitekturpris. Två finns i Västsverige och en i Stockholm.

De nominerade är:
• E6 genom Världsarvet, sträckan Pålen-Tanumshede
Ur juryns motivering: Projektet visar på mod, kunskap och ödmjukhet inför en utmanande uppgift. En process som säkerställer gestaltningsfrågor över lång tid, i alla led från planläggning till byggskede, ger resultat i form av ett föredömligt "väghantverk" där kvalitetsnivån är genomgående hög och helhet och detaljer håller ihop.
Beställare: Trafikverket
• Älvängens station, Ale kommun
Ur juryns motivering: Vitaliseringen av stationsområdet till en social knutpunkt är ett strategiskt smart grepp som ger stora kvalitetsvinster. Resecentrum, lokalt bibliotek, väntområde, cykelparkering och torg blir konkreta exempel på de möjligheter ett stationsutvecklingsprojekt ger i form av högre tillgänglighet och nytt vardagsliv.
Beställare: Västtrafik
• Värtaterminalen i Stockholm
Ur juryns motivering: I ett för färjeresenären enkelt ordnat rörelsemönster erbjuds också stadens invånare att hänga med till hamnens dynamik – från kvartersmiljö till hamn uppstår kvaliteter för alla. Taket med torg och park som ett stiliserat skärgårdslandskap i nivå med stadens golv kröner terminalbyggnadens klara linjära rum för incheckning, väntan och ankomst.
Beställare: Stockholms Hamnar
Juryn har valt ut de tre nominerade genom att resa runt och besöka infrastrukturanläggningar i hela landet.
– Vi började med att studera bilder och ritningar för ett stort antal projekt. Sedan besökte vi åtta projekt på plats. Under totalt tre resor har vi rest genom Sverige. Det innebär att vi har haft tid på oss för att prata ihop oss om kvaliteter, fördelar och nackdelar, säger Anna Lindell, juryordförande för arkitekturpriset.
Vinnaren av årets arkitekturpris kommer att avslöjas på Arkitekturgalan i Stockholm den 28 november.

Fakta om Trafikverkets arkitekturpris

En del i Trafikverkets uppgift som samhällsutvecklare är att inspirera till och sträva efter att bygga anläggningar som är väl fungerande, hållbara och vackra.
Arkitekturpriset ska inspirera och visa på god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. Priset har funnits sedan 2011 och delas ut vartannat år.
Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. De nominerade förslagen kan vara såväl stora investeringsprojekt som mindre projekt. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation.