Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken är en förutsättning för Göteborg - Borås

Nyligen presenterade regeringen den nationella planen för infrastruktur för åren 2018-2029. I planen finns flera stora investeringar inom Västsverige, bland annat en utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Borås.

Utbyggnaden mellan Göteborg och Borås kommer att innebära en ökning av pendel- och regiontåg och så småningom också höghastighetståg tåg mot Göteborgs Central söderifrån. Den trafikökningen kommer inte den redan högt belastade Gårdatunneln klara av utan skulle innebära att tåg får köa in till Göteborgs central som även den har nått sitt kapacitetstak.
Västlänken är en förutsättning för att den ökade trafiken och att tågen ska kunna nå sina slutmål.

Dagens tåg mellan Göteborg och Borås går genom Gårdatunnelns två spår, som utöver det också trafikeras med tåg från Västkustbanan till Göteborg Central. Genom att låta pendel- och regiontågen mellan Göteborg och Borås, gå genom Västlänken så frigörs kapacitet i Gårdatunneln och öppnar för mer godstrafik på Västkustbanan och fler fjärr- och höghastighetståg som har slutstation Göteborgs central.

- Inte bara Göteborg Central utan även vägen in måste klara av den ökade mängden tåg. Till exempel måste höghastighetstågen gå genom Gårdatunneln och när vi kan flytta regiontågen till Västlänken så har vi klarat den kapacitetsökningen. Utbyggnaden av Göteborg-Borås klarar sig helt enkelt inte utan Västlänken, säger Bengt Palm, kapacitetsanalytiker.