Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Naturvårdsbränning i vägkanten på E6 mellan Tanumshede och Rabbalshede.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Naturvårdsbränning i artrik vägkant utefter E6

Torsdagen den 21 mars brann det i vägkanten utefter E6 mellan Tanumshede och Rabbalshede. Det var dock ingen okontrollerad brand, utan Trafikverket som var på plats för att genomföra en så kallad naturvårdsbränning.

Tanken är att gynna både den biologiska mångfalden och en hotad art i vägkanten. Mellan Tanumshede och Rabbalshede, utefter E6, finns nämligen en artrik vägkant där den hotade arten ljungögontröst växer (rödlistad som sårbar, VU).

Ljungögontröst är en liten, halvparasitisk art som växer ihop med ljung, och den har minskat i antal de senaste åren, bland annat i Bohuslän. Minskningen beror mycket på att områdena där ljungögontrösten kan växa försvinner. Om växtplatsen växer igen, gödslas, eller betas för hårt försvinner växten. Den kan inte heller återkomma om den försvinner från en växtplats, därför är det väldigt viktigt att bevara de växtplatser som finns kvar.

Gammal metod

Att bränna mark och hedar med ljung är en mycket gammal metod som tidigare gjordes för att gynna betet, eftersom djuren föredrar unga och späda ljungplantor framför de äldre som är grova och vedartade. Det håller också markerna öppna och hindrar att de växer igen.

De senaste 100 åren har mängden betande boskap på ljunghedar minskat kraftigt, och risken är att många sådana områden och de arter som trivs där försvinner. Därför genomförs på flera ställen så kallade naturvårdsbränningar. Då tänder man kontrollerade bränder tidigt på våren och bränner bort gammal vedartad ljung och fjolårsgräs. Detta gör att marktillförseln av kväve minskar, det kvävande täcket av gammalt gräs försvinner, markerna hålls öppna, och andra örter som har svårt att konkurrera med ljungen får både mer ljus och utrymme.

En av de arter som visat sig gynnas av bränning är just ljungögontrösten, eftersom den lätt trängs ut om ljungen växer sig för hög och för kraftig. Men bränning ger även positiva effekter för många andra örter och insekter.

Inskrivet i kontraktet på sträckan

Torsdagen den 21 mars brändes alltså en artrik vägkant utefter E6 som ett led i Trafikverkets arbete för ökad biologisk mångfald. Sträckan är en artrik vägkant och har en skötselbeskrivning som dikterar vilka åtgärder som ska genomföras inom området. Där står att kärnområdet på sträckan, ca 100 kvadratmeter, ska brännas en gång under kontraktsperioden, och detta var första gången det genomfördes. Bränningen utfördes av Trafikverkets underhållsentreprenör och Trafikverket fanns på plats för att övervaka händelsen. Förhoppningsvis kommer bränning i framtiden att ske regelbundet på denna vägkant, och vi hoppas att kunna se positiva effekter både på ljungögontröst och andra örter vid våra uppföljningar.