Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regional dialog inför nästa nationella transportplan

Den 8 juni hölls ett externt dialogmöte för att belysa och samlas kring utmaningarna och möjligheterna inför nästa planperiod. Detta är en del i förberedelserna i revideringsarbetet för en ny nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.

Den 8 juni anordnade Trafikverket ett digitalt dialogmöte om revideringen av nästa nationella plan för transportsystemet.

– För att nå målen om ett transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt krävs samverkan hela vägen från globalt och nationellt, till regionalt och lokalt. Vi är många som är med och påverkar framtidens resor och transporter, säger Jörgen Einarsson regional direktör i region Väst.

Utöver talare från Trafikverket medverkade representanter för regionerna (Halland, Västra Götaland och Värmland), handelskamrar, näringsliv med flera. Även kommuner och intresseorganisationer fanns med bland deltagarna.

– Tanken har varit att i så stor omfattning som möjligt få med aspekter och parter som är viktiga i arbetet med att utveckla transportsystemet, säger Jörgen Einarsson.

I mitten av april presenterade regeringen sin infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för en kommande nationell plan. Nästa steg är att riksdagen beslutar om propositionen. Därefter förväntas Trafikverket få ett uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till ny nationell plan för perioden 2022-2033.

När Trafikverket redovisar planförslaget går det samtidigt ut på extern remiss, då olika aktörer ges möjlighet att lämna synpunkter till regeringen. Det är även regeringen som slutligen fastställer innehållet i planen.

Läs mer om vad en nationell plan är genom att klicka här