Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

blommor intill järnväg

Vi rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i sommar

I Västsverige jobbar vi med järnvägen på flera håll mellan Halland och Värmland. I Västra Götaland görs flera stora arbeten som påverkar tågtrafiken, framför allt runt Göteborg och Borås.

Under sommaren reser färre med tåg än under vanliga vardagar. Därför passar vi på att göra extra mycket arbeten just då. För dig som reser med tåg kommer det att märkas. Ibland går det färre tåg, ibland leds trafiken andra vägar och ibland ersätts trafiken med buss.

– Arbetena är planerade sedan länge och tågens tidtabeller är anpassade. Men för dig som ska resa med tåg i sommar är det bra att planera din resa extra noga hela vägen från dörr till dörr, säger Madelene Frödell, avdelningschef på Trafikverket.

Historisk satsning

I Västsverige pågår en historisk satsning på infrastruktur. Samtidigt som vi rustar upp och moderniserar vårt befintliga transportsystem, bygger vi på flera håll också helt ny järnväg. Tillsammans med tågbolagen gör vi vårt bästa för att du som behöver resa ska kunna göra det så smidigt som möjligt, även när vi måste vara ute i spåranläggningen och jobba.

Mer information där du köper din tågbiljett

Vi behöver fortsatt hjälpas åt att minska risken för trängsel i transportsystemet. Där du köper din tågbiljett finns mer information för att kunna planera just din resa på bästa sätt.

Exempel på några av de större arbeten som påverkar tågtrafiken under sommaren 2021:

 • Göteborg – Alingsås, 27 juni – 18 juli
  Tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås påverkas mellan den 27 juni och den 18 juli 2021. Tågen leds om andra vägar eller ersätts med buss. Det kan till exempel påverka dig som reser mellan Göteborg och Stockholm.

 • Göteborg – Gamlestaden, 13 april – 18 juli
  Tågtrafiken mellan Göteborg och Gamlestaden påverkas sedan den 13 april i år. Till och med den 18 juli 2021 går inga tåg på sträckan och resenärer hänvisas till kollektivtrafiken. Det påverkar dig som reser mellan Göteborg och Trollhättan/Oslo eller med pendeltågen till och från Ale. Från den 19 juli öppnar sträckan för viss trafik, och från oktober kan tågen köra som vanligt igen.

Orsaken till trafikpåverkan mellan Göteborg och Alingsås och Göteborg och Trollhättan/Oslo är arbeten vid Olskroken där vi bygger om en av de viktigaste knutpunkterna i järnvägssystemet. Bland annat separeras järnvägsspåren som möts här till olika nivåer med hjälp av broar. Det underlättar för tågtrafiken som antingen passerar eller åker in och ut från Göteborgs central.

 • Tågtrafik förbi Varberg, 21 - 28 juni
  Trafiken ersätts med buss. Det kan till exempel påverka dig som åker tåg mellan Göteborg och Malmö. Orsaken är arbeten i Varberg där vi bygger dubbelspår och en ny tågtunnel under centrum. Utbyggnaden är bland de sista i en rad satsningar som vi gör på järnvägen mellan Göteborg och Malmö.

Vi arbetar också med dubbelspår i Ängelholm-Maria. Det som sedan återstår för att hela järnvägen mellan Göteborg och Malmö ska bli dubbelspårig är en sträcka på fyra kilometer mellan Maria-Helsingborg. När vi är klara med utbyggnaderna har säkerheten ökat utmed sträckan. Det blir också smidigare att pendla i närområdena och att ta sig med tåg hela vägen längs sydvästra Sverige.

Läs mer om vad som händer i Hallands län här

I Boråsområdet rustar vi upp och moderniserar järnvägen för att minska driftstörningar, höja standarden och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem. Fem projekt ingår i upprustningen, varav två redan är avslutade. På Borås bangård har vi bytt kontaktledning för att förbättra driftsäkerheten och mellan Borås och Hillered har vi bytt spår och växlar. De återstående tre projekten inleds i sommar och påverkar tågtrafiken Herrljunga-Borås-Varberg.

 • Herrljunga – Borås, 20 juli – 11 december
  Tågtrafiken mellan Herrljunga och Borås ställs in från den 20 juli till den 11 december 2021, vilket påverkar dig som reser på sträckan. Trafiken ersätts med buss. Järnvägen mellan Herrljunga och Borås är en av de sista i landet som saknar fjärrstyrning av tågtrafiken. Trafikverket installerar därför nu ett signalsäkerhetssystem för fjärrstyrning samtidigt som vi byter spår och växlar på sträckan. Samtidigt genomförs åtgärder för att höja säkerheten på de plankorsningar som finns längs med sträckan. Åtgärderna gör att Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås blir mer pålitlig och möjliggör ökad trafik av person- och godståg.

 • Borås – Varberg, 9 augusti 2021 – 7 augusti 2022
  Tågtrafiken mellan Borås och Varberg ställs in från den 9 augusti 2021 till den 7 augusti år 2022, vilket påverkar dig som reser på sträckan. Trafiken ersätts med buss. Trafikverket byter spår, växlar och kontaktledning på järnvägen mellan Borås och Varberg. Bytet av spår innebär att vi även byter all ballast (sten) i spåret. Genom upprustningen skapar vi en pålitlig och robust järnväg för framtida behov. Upprustningen kommer att öka tillförlitligheten och minska underhållskostnaderna.

Vi byter även ut ställverket på Borås centralstation. Ett nytt modernt signalställverk kommer att höja säkerheten och bidra till en mer effektiv och flexibel trafikering. Arbetet pågår från sommaren 2021 till sommaren 2022, men tågtrafiken påverkas i störst omfattning under ett par veckor sommaren 2022.

Värmlandsbanan 21 juli – 15 augusti
På Värmlandsbanan görs en hel del underhållsarbete som påverkar tågtrafiken. Från den 21 juli till den 15 augusti vi att arbeta på olika delar av sträckan mellan Karlstad och Kil. Det är förberedande arbeten som görs inför det omfattande spårbytet på järnvägen som startar nästa år.

Läs mer om vad som händer i Värmlands län här