Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bara rent vatten släpps ut vid broarbeten i väst

I Västsverige genomför vi flera underhållsarbeten på vägarna intill våra stora vattendrag Göta älv och Nordre älv. Trafikverket arbetar för att förhindra att föroreningar från väg och järnväg förstör eller påverkar livet i sjöar och vattendrag

Våra broar leder mycket trafik över våra vattendrag Göta älv och Nordre älv. Just nu pågår underhållsarbeten på tre av våra större broar, Älvsborgsbron, Nordreälvbron och Stallbackabron. Arbetena genomförs bland annat för att undvika akuta fel och förlänga broarnas livslängd.

Säkerheten på våra broar är av högsta vikt för oss men vi värnar också om naturen under. Vi är noga med att inte släppa ut vatten, som förorenats till följd av våra arbeten, ner i vattendragen under broarna innan vi gjort det tillräckligt rent igen.

Platsbyggda dammar under broarna

Vid Älvsborgsbron, Nordreälvbron och Stallbackabron har platsbyggda dammar byggts upp under broarna, en på vardera sida om bron. De finns där som en del av en teknik att rena vattnet på ett energisnålt och klimatsmart sätt.

Vid arbetena på våra broar går det åt mycket vatten när vi utför våra arbeten. En vanlig teknik vi använder är så kallad vattenbilning som används för att exempelvis riva gammal betong.

Vid vattenbilning bilas betong bort med hjälp av vatten under hårt tryck. Vattnet som används blir förorenat av betongen och behöver renas innan vi släpper ut det i älven under bron igen.

Gravitationen gör jobbet

Älvsborgsbron var år 2019 först ut att rena så pass stora flöden och volymer vatten. Tekniken som valdes visade på så pass bra resultat att flera projekt kunde ta efter.

Vattnet renas med hjälp av sedimentering. Det går i korthet ut på att allt vatten som används på arbetena ovanför bron samlas upp i stora platsbyggd dammar under bron. Gravitationen gör så att den betong som följer med från våra arbeten sjunker till botten av dammarna. När betongen sjunkit till botten och därmed sedimenterats är vattnet tillräckligt rent för att släppas ut i älven igen.

Sedimentering har använts länge för att rena vatten och är ingen unik metod i sig.  Det speciella för dessa arbeten är att det är en så pass stor mängd vatten som ska renas.

 - Det billigaste alternativet hade förstås varit att släppa ut vattnet direkt i älven. Något vi på Trafikverket inte anser är en bra idé. För oss är det viktigt att ta hänsyn till miljön och vi lägger både tid och pengar på att hitta, ta fram och använda oss av miljösmarta metoder och tekniker i vårt dagliga arbete - Thomas Lundgren, projektledare på Älvsborgsbron.

 

 1. Vid vattenbilning lossnar betong som löses upp. Betong och vatten rinner genom de befintliga vägrännor som finns på vägbanan ner till en stor damm under bron. (Vägrännorna har kopplats om så att de istället för att leda vattnet rakt ut i älven leder vattnet till dammen under bron).

 2. Vatten och betong samlas i dammen där betongen efterhand  sjunker till botten av dammen

 3. Vattnet pumpas vidare till uppställda containrar intill dammen för ytterligare sedimentering.

 4. Ytterligare och mindre betongpartiklar sjunker till botten av containrarna och på så sätt hinner vattnet renas ytterligare för att bli tillräckligt rent.

 5. Som ett sista steg innan vattnet pumpas ut i älven tas prov för att säkerställa att ph-värdet på vattnet är godkänt och därmed tillräckligt rent för att släppas ut i älven.

 6. Vattnet pumpas ut i älven

Tekniken ser liknande ut vid de olika broarna.  Vid samtliga broarbeten finns två platsbyggda dammar samt ett antal containrar på vardera sidan av bron som tillsammans ser till att vattnet hinner bli tillräckligt rent för att släppas ut. I vilken ordning vattnet går igenom de olika stegen (exempelvis om vattnet samlas upp i dammen först eller containrarna först) kan se olika ut vid de olika broarna, men tekniken går oavsett ordning ut på detsamma.


Älvsborgsbron_750x500.jpg

En av dammarna under Älvsborgsbron

 

Kul fakta:

 • De platsbyggda dammarna tar emot stora volymer vatten. Dammarna och containrarna vid Älvsborgsbron innehåller nästan 500 kubikmeter vatten vardera, Nordreälvbron 400 kubikmeter vatten och Stallbackabron 50 kubikmeter vatten.

 • Vid Stallbackabron genomförs ingen vattenbilning av betong. Vattnet som renas kommer från tvätt av stålet på bron, högtryckstvätten som används har ett tryck på 700 bar/cm2 och förbrukar 16-18 liter vatten i minuten.

 • Betongen som rensas bort kan återanvändas till andra arbeten. Vid Nordreälvbron har massorna exempelvis fungerat som fyllning till vägar samt bullervallar (en form av  bullerskydd).

 • Dammen vid Nordreälvbron kommer att finnas kvar även efter att vi avslutat våra arbeten på bron. Det gör att även framtida vatten som hamnar på vägbanan renas innan det släpps ut i Nordre älv igen. Tidigare kunde ex diesel från en dieselolycka från ett fordon på vägen rinna rakt ut i älven. Detta kommer framöver att förhindras tack vare dammen vilket förbättrar situationen även när vi är klara.

 • Vid Älvsborgsbron tar det tar cirka 11 timmar från att det att vattnet samlas upp i dammen till att det släpps ut i Göta älv igen.