Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny asfalt på gång- och cykelbana längs väg 155

Gång- och cykelbanan längs väg 155, på Hisingen i Göteborg, kommer att få ny beläggning för att höja standard och hållbarhet.

Arbetet utförs mellan Lilla Varholmen och Älvsborgsbron och kommer att delas in i tre etapper under vecka 44 (1-5 nov) och vecka 45 (8-12 nov).

Generellt gäller i alla etapper att ingen trafik kan passera på gång- och cykelbanan då arbete pågår. Arbetena är väderberoende och kan komma att justeras något i tid. De arbeten som utförs nattetid kan genom buller störa närboende enstaka nätter. Vissa infarter kan komma att påverkas en kort stund, möjlighet till passage kan ges efter dialog på plats.

För att värna om säkerheten för oskyddade trafikanter görs flera åtgärder. Två av etapperna kommer att utföras nattetid 19.30–05.30, i vecka 44 och vecka 45.

I den ena nattetappen erbjuds gång- och cykeltrafikanter busstransport och i den andra etappen stängs ett bilkörfält till förmån för gående och cyklister. I etappen som utförs dagtid finns andra gång- och cykelvägar dit den trafiken leds med hjälp av orange skyltning.

Etapp 1 – Lilla Varholmen-Torslanda/Amhult (rondell Flyghamnsvägen).

Arbetet kommer att ske 1-2 nätter 19.30–05.30 med start 1 nov. Intilliggande körfält för bilar kommer att stängas av till förmån för gång- och cykeltrafikanter. Biltrafik kommer att ske med begränsad framkomlighet i ett körfält och regleras med ljussignaler. Biltrafiken kommer även att hanteras med lotsbil förbi arbetsplatsen för att säkerställa en låg hastighet.

Etapp 2 - Bulycke Gård (Räddningstjänsten)-Syrhålamotet. 

Arbeten kommer att ske mellan kl. 19.30–05.30. Hela gång- och cykelbanan kommer att vara avstängd under ca 1-2 nätter. Under avstängningen kommer Trafikverket erbjuda möjlighet att använda busstransport som är anpassad för både gång- och cykeltrafikanter. Det kommer att finnas två tillfälligt skyltade hållplatser. Dels i Bulycke Gård och dels i Syrhålamotet. Max väntetid är bestämd till 10 min.

Etapp 3 – Halvors äng – Älvsborgsbron. Etappen är indelad i tre mindre deletapper.

Arbeten kommer att ske under dagtid och beräknad utförandetid är ca 2-3 dagar. När respektive deletapp stängs för arbete kommer gång och cykeltrafikanter ledas om via alternativa gång- och cykelbanor, följ orange vägvisning.

Deletapp 1 - Avstängning och asfaltering från korsning vid Bensinvägen utmed St1 fram till Bräckemotet.
Omledning sker via Tankgatan och Oljevägen för att ansluta till Ivarsbergsmotet
Alternativ omledningsväg från Bensinvägen (St1) är via Bensinvägen, Ruskvädersgatan och Ovädersgatan.
Från Ivarsbergsmotet sker omledning via Oljevägen, Västra Eriksbergsgatan, Dysiksgatan och Utmarksgatan.

Deletapp 2 - Avstängning och asfaltering av GC-bana som förbinder Älvsborgsbrons västra och östra GC-bana.
Omledning sker via Oljevägen (Ivarsbergsmotet), Karl IX:s Väg samt Flemingsgatan

Deletapp 3 - Avstängning och asfaltering av GC-bana mellan Älvsborgsbrons nordöstra del och Flemingsgatan.
Omledning sker via anslutningen mellan Älvsborgsbrons östra och västra del Oljevägen (Ivarsbergsmotet), Karl IX:s Väg samt Flemingsgatan.