Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell plan säkrar viktiga satsningar i Västra Götaland, Halland och Värmland

Förslaget till nationell plan för infrastruktur för perioden 2022-2033 är nu inlämnat till regeringen. Planen innebär fortsatt stora satsningar inom Västsverige.

En fortsatt satsning på höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås, utbyte och uppgradering av slussarna i Trollhättan samt nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg är några av de satsningar som sticker ut.

Den finansiella ramen uppgår till 799 miljarder kronor. En viktig del av planen är de fortsatta underhållssatsningarna som görs på väg och järnväg. Det innebär bland annat fortsatt upprustning av Västra stambanan mellan Göteborg – Stockholm, Värmlandsbanan och Markarydsbanan, samt fortsatta satsningar med trafiksäkerhetsåtgärder för bland anat E20 och E45.

Stora resurser satsas nu för att öka kapacitet och punktlighet inom järnvägen, vilket ger en mer robust och tillförlitlig trafiksystem. Regeringen har gett Trafikverket uppdrag att bygga ett nytt stambanesystem mellan de tre storstadsregionerna. Trafikverket planerar nu för att delsträckorna, de tre pågående projekten Ostlänken, Hässleholm-Lund och Göteborg- Borås, tillsammans med resterande sträckor på sikt ska byggas ihop till ett framtida effektivt system. I planförslaget för utbyggnad av de nya stambanorna till kommande planperiod tar Trafikverket ett helhetsgrepp på hela systemet och visar också hur hela systemet kan byggas ut på ett kostnadseffektivt sätt.

Exempel på projekt:

Göteborg-Borås
Den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyter Västsveriges största städer närmare varandra.

Göteborgs hamn
Göteborgs hamn är Nordens största hamn. För att kunna fortsätta att vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt behöver Trafikverket muddra hamninloppet.

Nya slussar i Trollhättan
För att säkra Vänersjöfartens framtid planerar Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, vid Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. En nödvändighet om man i framtiden ska kunna använda sjötransporter för Värmlands industri.

Varbergstunneln
Ett dubbelspår i en tunnel innebär bättre pendlingsmöjligheter, en säkrare stad och bättre förutsättningar för stadsutveckling.

ERTMS
Nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg. Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnväg och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation.

Upprustning och utveckling av järnvägen
Stora resurser för att rusta upp bland annat Västra stambanan. Höjer hastigheten till 250km/h på bland annat sträckorna Lund – Göteborg och Göteborg – Öxnered. 

Flera åtgärder för ökad trafiksäkerhet på väg 
Väginvesteringarna syftar till att förbättra trafiksäkerheten, oftast genom mittseparering, fortsatta satsningar med trafiksäkerhetsåtgärder för bland annat E20 och E45.