Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Extra körfält på E4 genom Jönköping

Extra körfält skapar smidigare flöden där lokaltrafiken och den genomgående trafiken inte behöver blandas i samma utsträckning som idag vilket minskar risken för upphinnandeolyckor och ökar trafiksäkerheten.

Söndagen den 13 december börjar arbetet med att sätta upp tillfälliga barriärer mellan trafiken och vägarbetarna för att säkerställa deras arbetsplats. Därefter påbörjas arbetet med nedpressning av torvområden vid Rocksjön och Herkulesvägen för att få en bra grund att bredda vägen på. Arbetet innebär att entreprenören lägger grus och jord över torven närmast E4 i cirka 3-4 månader vid Rocksjön och cirka 2 månader vid Herkulesvägen.

I februari startar arbetet med att bredda bron över Strömbergsbäcken och bron över gång- och cykelvägen mellan Solåsen och Ljungarum. Beroende på vädret påbörjas även arbetet med breddning längs hela sträckan under vintern. Hela projektet ska vara klart hösten 2021.

-        Vi vädjar till trafikanterna att hålla avstånd, följa skyltning och visa hänsyn till de som arbetar ute på vägen, säger Tobias Johansson, projektledare, Trafikverket.

Påverkan för trafikanter

Hastigheten sänks till 70 km/tim och båda körfälten och vägrenar blir lite smalare men ska vara öppna under byggtiden. Detta innebär en minskad framkomlighet men följer trafikanterna den sänkta hastigheten och håller avstånd bedöms det att trafiken kan flyta på.

Gång- och cykelvägen mellan Solåsen och Ljungarum leds om under arbetet med breddningen av bron över gång- och cykelvägen.

Vad innebär nya körfält

Mellan Trafikplats A6 till trafikplats Ryhov startar arbetet med att bygga ett nytt körfält som blir cirka 1 km långt och omfattar utöver det nya körfältet även ett högkapacitetsräcke mot järnvägen och komplettering och förbättring av vägskyltning utmed sträckan.

Mellan Trafikplats Ryhov till trafikplats Ljungarum bygger vi ett nytt körfält som blir cirka 2 km långt och omfattar även en komplettering och förbättring av vägskyltning utmed sträckan. I arbetet ingår också påkörningsskydd vid bropelare under Herkulesvägen och Bangårdsgatan.

Arbetet är ett samfinansieringsprojekt i samarbete med Jönköpings kommun. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 55 miljoner kr där kommunen betalar hälften.