Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så kan myndigheter bidra till minskad arbetslöshet

Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att analysera hur myndigheter, genom sina upphandlingar, kan bidra till att arbetslösa kommer in på arbetsmarknaden. Den 15 november lämnade Trafikverket sitt förslag till regeringen.

Regeringen utvecklar en nationell strategi för upphandling, som fokuserar på sociala krav för sysselsättning, miljö och arbetsmiljö. Kopplat till det fick Trafikverket i uppdrag att utreda hur sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar kan användas. Frågan har utretts tillsammans med fackliga representanter, branschorganisationer, Arbetsförmedlingen och Upphandlingsmyndigheten. Trafikverket redovisade uppdraget i en slutrapport till regeringen 15 november.

Sysselsättningskrav i kontrakt

Trafikverkets förslag utgår från att krav på sysselsättning ska ställas i upphandlingar som startas från 1 januari 2016, utifrån de schabloner som beskrivs i rapporten. Kraven i respektive kontrakt bestäms av Trafikverket efter dialog med Arbetsförmedlingen och leverantörsmarknaden.

–Sysselsättningskrav kommer införas i alla kontrakt, men de kommer se olika ut beroende på förutsättningar. Syftet är både att behålla god konkurrens på marknaden och att de arbetslösa personer som sysselsätts inom kontraktet har möjlighet att få en meningsfull och givande tillvaro på arbetsplatsen, berättar Katarina Norén, chef för den centrala funktionen Inköp och logistik, Trafikverket.

200-1500 extra platser

Förslaget bedöms ge mellan 200 och 1500 extra praktikplatser eller anställningar per år. Det handlar främst om arbetslösa personer, men kan även omfatta personer som ännu inte genomfört sin lärlingspraktik för att kunna få ut sin yrkesexamen.

–Det är svårt att bedöma exakt hur många platser som är möjliga att skapa, eftersom kraven är helt nya för branschen. Trafikverkets krav kommer att variera beroende på hur personalintensivt ett projekt är, vilka säkerhetskrav och kompetenskrav som ställs i projektet samt vilken bakgrund de arbetslösa personerna har, berättar Katarina Norén.

Platserna som Trafikverket kommer ställa krav på kommer att omfatta praktikplatser eller anställningar såsom lärlingsplats eller subventionerad anställning. De följer de befintliga villkor och arbetsrättsliga regler som finns.

Men kommer dessa platser verkligen att generera varaktiga sysselsättningar?

–Det är alldeles för tidigt att kunna säga något om, men alla möjligheter för arbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden och skaffa sig arbetslivserfarenhet ökar möjligheterna för dem att få en varaktig sysselsättning, förklarar Katarina Norén.

Ett första steg

Trafikverket ser detta som ett första steg och det är viktigt att modellen utvärderas och anpassas allt eftersom. På längre sikt är Trafikverkets inriktning att minska graden av styrning, till förmån för branschens egna initiativ.

De nya kraven börjar gälla under våren 2016 och Katarina Norén är positiv till förändringen:

Det här är en god ansats från regeringens sida och vi på Trafikverket ska självklart göra vårt bästa för att tillämpa de nya kraven, avslutar hon.

Läs rapporten:
Krav på sysselsättning i upphandlingar (pdf-fil, 1,4 MB)