Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

MC-proven mindre beroende av förarens längd och vikt

Förra årets insatser för att göra körprovet för motorcykel mindre beroende av förarens längd och vikt verkar få effekt. 2014 var skillnaden i andelen godkända prov 8 procent mellan män och kvinnor. 2015 var skillnaden 7,6 procent.

Det statistiska underlaget är fortfarande för svagt för att dra säkra slutsatser. Men trenden pekar åt rätt håll.

– Det känns bra att våra gemensamma insatser verkar ge resultat, säger Kristina Hagberg, chef på Trafikverket Förarprov.

För att åstadkomma mer lika möjligheter oavsett förarens längd och vikt att ta körkort för tung motorcykel har Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen i samarbete med branschen genomfört en rad åtgärder med start 2015.

Transportstyrelsen har ändrat reglerna för manöverproven. Ett av två möjliga lågfartsprov togs bort, och krypkörningen på tillbakavägen i manöverbanan sker nu utan att föraren sätter ner fötterna. Ändringarna förväntades även bidra till att mer tid under körkortsutbildningen används till områden där olycksrisken är större.

Trafikverket genomför kontinuerligt fortbildning för alla MC-prövare. 2015 var fokus på genusperspektiv, bemötande, bedömning och genomförande av prov. Trafikverket har också tagit fram en informationsfilm om hur det särskilda manöverprovet för motorcykel går till, och om hur viktigt det är att utbilda sig och genomföra körprovet på en motorcykel som har rätt storlek och höjd. Filmen visas på Trafikverkets Youtubekanal och i förarprovskontorens väntrum.