Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogbil kör på nyplogad väg, solen skiner.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sveriges vintervägar håller en hög standard

Vinterväghållningen är en viktig och komplicerad fråga och Sveriges vintervägar håller en hög standard, även om det alltid går att hitta utrymme för förbättring.

De skandinaviska vintrarna innebär svåra prövningar för vägtrafiken. Såväl privatpersoner som näringsliv är beroende av att Trafikverket sköter vinterväghållningen på ett bra sätt, så att människor och gods kan ta sig fram säkert året runt.

Insatser som gör mest nytta prioriteras

Trafikverket satsar, beroende på hur vintern ter sig, runt 1,8 miljarder kronor varje år på vinterväghållning på statliga vägar. Liksom när det gäller andra verksamheter som betalas med skattepengar prioriteras de insatser som gör mest nytta. Trafikverket har därför klassat alla statliga vägar i fem klasser efter betydelse för transportsystemet. De största vägarna som används av många människor och ingår i större godsstråk får mer och snabbare insatser vid snöfall, medan mindre vägar med få resande får vänta något längre.

Om Trafikverket hade obegränsat med pengar skulle fler insatser kunna ske, men det skulle vara dyrt för både statskassan och miljön.

Saltet påverkar miljön

Saltningen behöver begränsas av miljöhänsyn eftersom det påverkar naturen negativt. Behovet av saltets effekt för väglaget måste alltid vägas mot miljöpåverkan. Salt är heller inte effektivt i alla temperaturer utan framför allt i temperaturer från noll till minus sex grader. Det är också mer effektivt på vägar med mycket trafik än på lågtrafikerade vägar.

Trafikverkets kontrakt är mycket tydliga med vad som krävs av den entreprenör som vinner en upphandling. Det är inte tillåtet att leverera lägre kvalitet för att lägga ett lägre bud, samma kriterier gäller för alla.

Konkurrensen driver på teknikutvecklingen

Trafikverket och externa konsulter följer upp att entreprenörer lever upp till kontrakten. Konkurrensen mellan entreprenörerna driver på teknikutvecklingen. Smarta idéer om hur man kan leverera vinterväghållning med hög kvalitet till ett lägre pris är en konkurrensfördel.

Det är inte svårt att förstå att frustrationen blir stor när snö och is gör det svårt att ta sig fram på vägarna. När det blåser starka vindar hjälper dessutom plogning bara tillfälligt, ny snö blåser omedelbart in över vägarna igen.

Trafikverket kan omöjligt röja nysnö överallt samtidigt utan behöver prioritera, och alltid tycker någon att det går för långsamt på just deras vägar.

Anpassa körningen efter rådande väglag

Som enskilda personer, oavsett om det är som yrkesförare eller privatbilister, har vi alla ett stort ansvar att anpassa vår körning efter rådande väglag. Att en väg har en viss hastighetsbegränsning betyder inte att det alltid går att hålla den hastigheten.

Om det är halt, nedsatt sikt eller annan omständighet som innebär en ökad risk så måste föraren fatta beslut om vilken lägre hastighet som är lämplig. Sett till olycksstatistiken verkar såväl yrkesförare som privatbilister hantera sådana bedömningar bättre på vintern än på sommaren. Det sker flest olyckor på sommaren.

De trafikanter som har synpunkter när det gäller vinterväghållning på specifika vägar eller sträckor kan kontakta Trafikverket dygnet runt på telefon 0771-921921.