Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppdaterad handledning för åtgärdsvalsstudier

Det har nu gått drygt tre år sedan den första handledningen för åtgärdsvalsstudier togs fram. Utifrån de erfarenheter som gjorts sedan dess har vi sett över handledningen och lagt till fler exempel och förtydligat beskrivningen av arbetssättet.

Metoden för åtgärdsvalsstudier ska underlätta att involvera rätt intressenter vid rätt tidpunkt och hjälpa till att lösa brister i transportsystemet på ett hållbart och effektivt sätt med hjälp av fyrstegsprincipen. Bakom handledningen står Trafikverket, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Metod i tidig planering

Åtgärdsvalsstudier görs vid tidig planering innan den eventuellt beställs som ett objekt i den fysiska planläggningsprocessen. I korta drag går en åtgärdsvalsstudie till på följande sätt: När Trafikverket ser ett problem i transportsystemet så gör vi en åtgärdsvalsstudie. Då tittar vi närmare på problemet och tar fram förslag på lösningar: med stöd av fyrstegsprincipen. Vi ser hur vi kan lösa problemet utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt och vi arbetar ofta tillsammans med andra berörda som till exempel kommuner, regioner och näringsliv. Ofta är det kombinationer av olika typer av åtgärder som bäst löser problem och uppfyller mål på ett effektivt sätt.

Flödesschema.

Underlag till samhällsplaneringen

De förslag som kommer fram från en åtgärdsvalsstudie bildar underlag till fortsatt planering och genomförande. Förslagen kan vara konkreta eller behöva studeras mer. I vissa fall finns det möjlig finansiering till utvalda åtgärder, som då kan genomföras i närtid. I andra fall avgörs på längre sikt vilka åtgärder som ska prioriteras och finansieras. Det är olika planer som styr det här, på olika nivåer i samhället. Trafikverkets åtgärdsvalsstudier är ett underlag till samhällsplaneringen i stort.

Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar - handledning (webbutiken)