Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flicka på tåg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

En ny generation järnväg – förhandlingarna har startat

Den 1 februari gick startskottet för förhandlingarna mellan staten och kommuner/regioner om sträckning och stationslägen för höghastighetsjärnvägen. Sverigeförhandlingen har presenterat ett förslag med västlig sträckning via Värnamo.

Vid en träff i Stockholm presenterade Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner vilka förutsättningar som gäller och vilken sträckning samt vilka stationslägen som utgör grundförslag nu när förhandlingarna inleds. Vid samma tillfälle presenterade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och programchefen för En ny generation järnväg, Peter Uneklint, det arbete som Trafikverket bidragit med hittills och vad som kommer att hända framöver.

Grunden för de bud som nu överlämnats till ett antal kommuner är att höghastighetsjärnvägen främst ska nyttjas för resor mellan Stockholm och Göteborg på en restid om två timmar och mellan Stockholm och Malmö på två och en halv timme.

Bedömningen om vilken sträckning och vilka stationslägen som föreslås är gjord av Sverigeförhandlingen, och Trafikverket har inga synpunkter på den bedömningen. Nu har själva förhandlingen startat och Trafikverket är inte delaktig i den processen. Den sköts helt och hållet av Sverigeförhandlingen på regeringens uppdrag.

Mer information om Sverigeförhandlingens utgångsförslag och den fortsatta förhandlingsprocessen finns på Sverigeförhandlingens webbplats.

Sverigeförhandlingens webbplats

Mer information om En ny generation järnväg – höghastighetsjärnväg i Sverige