Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klimatkrav i byggprojekt - ett viktigt steg mot klimatneutral infrastruktur

Till 2020 ska klimatpåverkan från bygg och underhåll i infrastrukturen minska 15 procent. Det innebär en minskning på 150 000 – 300 000 ton koldioxid, lika mycket som 22 000 varv runt jorden med bil. Nu ställer Trafikverket klimatkrav på leverantörer.

Trafikverket måste minska infrastrukturens klimatpåverkan. Det ska ske genom till exempel:

  • Krav på konsulter att i planläggningsskedet ta fram förslag på åtgärder som kan minska klimatpåverkan
  • Krav på entreprenörer att minska koldioxidutsläppen med i snitt 15 procent. De ska kunna visa vilka effektiviseringar som görs för att nå målet. Redovisningen av klimat- och energieffektivisering gäller material- och energianvändning samt drivmedelsförbrukning för transporter och arbetsmaskiner.
  • Krav på leverantörer av tekniskt godkänt järnvägsmateriel, till exempel betongslipers, att de ska leverera material med i snitt 15 procent lägre klimatpåverkan.
  • Kraven ställs i alla Trafikverkets nya beställningar på investeringsprojekt på över 50 miljoner kronor som planeras att öppna för trafik 2020 eller senare, samt på material som kommer användas i dessa.

Trafikverkets vision är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2050. Det finns utmaningar inom flera områden; byggprojekten, samt drift och underhåll och reinvesteringar under hela anläggningens livscykel.

Det innebär att man måste tänka på underhåll och reinvesteringar redan vid upphandling av konsulttjänster för planläggning av väg eller järnväg. Krav på minskning av klimatpåverkande utsläpp kommer att finnas med i alla Trafikverkets upphandlingar – av bygg- och underhållsentreprenader samt av tekniskt godkänt järnvägsmateriel.

Förutom materialval och produktionsmetoder är transporter ett område som får stor klimatpåverkan i byggprojekten. Det handlar dels om allt det som ska fraktas till alla byggarbetsplatser, dels de massor som ska köras bort. Genom aktiva val i planläggningsskedet finns möjlighet att påverka både mängden transporter och transportsätt.

Uppföljningen ska ske genom att alla Trafikverkets byggprojekt med en kostnad på över 50 miljoner kronor ska upprätta en klimatkalkyl. I framtiden blir det lika naturligt att följa upp ett projekts klimatpåverkan med klimatkalkyler som att följa upp ekonomi med kostnadskalkyler.

Trafikverket ställer krav på vad som ska göras och inte hur. Nya krav ger möjligheter för branschen att fortsätta sitt arbete med innovation och kostnadseffektiva lösningar. I byggprojekten använder Trafikverket stora volymer material, betong och armeringsjärn mm. Genom att i projekteringen öppna för smarta metoder och konstruktioner går det att minska på mängden material som behövs i byggen. Det handlar till exempel om att göra slankare broar, att använda miljöriktigt stål och ny belysningsteknik. Även hur olika material produceras inverkar på projektets så kallade koldioxidavtryck.

Läs mer om Klimatkalkyl - Infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv