Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny prognos för järnvägstrafiken i Göteborgsområdet efter branden

Natten till den 13 februari brann ett teknikhus på järnvägen i Olskroken i Göteborg. Detta ledde till stora störningar i järnvägstrafiken runt Göteborg. Den nya prognosen för full kapacitet på järnvägen är den 13 mars.

– Det är ett intensivt arbete som gett denna goda prognos, som är klart bättre än vi trodde i början på veckan, säger Thomas Petterson, chef för Trafikledningsområde Väst på Trafikverket.

Polisen och Trafikverket utreder fortfarande orsaken till branden. Branden innebär att delar av järnvägstrafiken till och från Göteborg norrut drabbas av kraftiga störningar. Både fartygs-, person- och godstrafik påverkas då växlar och öppning av järnvägsbron Marieholmsbron måste skötas manuellt.

– Händelsen har i sig inte äventyrat säkerheten, den kommer alltid främst. Man kan säga att systemen låser järnvägen i ett säkert läge vid en händelse som denna. Därför måste vi låsa upp den manuellt för varje tåg som ska passera området, säger Thomas Pettersson.

Tågen prioriteras för störst samhällsnytta

Prioriteringar av vilka tåg som kan gå gör Trafikverket tillsammans med tågföretagen, godsföretagen och Göteborgs hamn och målet är största möjliga samhällsekonomiska nytta.

– Vi är medvetna om att detta har skapat stora störningar både för resenärer i området och godstransporter till och från hela landet, säger Thomas Pettersson.

Trafikverket har reservdelar på lager men vid en allvarlig händelse som denna måste delar hämtas från flera håll i landet.

Inkoppling av ny bro - Marieholmsbron avstängd för järnvägstrafik

Den 22 mars klockan 07.00 till och med den 28 mars klockan 24.00 stängs järnvägstrafiken på Marieholmsbron av för en sedan tidigare planerad inkoppling av den nya bron.

Nyare prognos (3 mars 2016): Extraordinära insatser kortar återställningstid med en vecka

Tidigare nyhet: Brand ger långvariga störningar i tågtrafiken i Göteborgsområdet