Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Punktlighet för tåg under 2015

Jämfört med 2014 har punktligheten för persontågen förbättrats med 0,1 procentenheter. För godstrafiken var punktligheten 77,9 procent 2015, vilket är en försämring med 0,2 procentenheter.

För persontågen var punktligheten 90,1 procent 2015. Jämfört med 2014 är det en förbättring med 0,1 procentenheter. För godstrafiken var punktligheten 77,9 procent 2015. Jämfört med 2014 är det en försämring med 0,2 procentenheter.

Nytt mått mäter persontågens punktlighet

I slutet av oktober 2015 började Trafikanalys publicera den officiella statistiken för persontågens punktlighet. De har tagit fram ett nytt mått – Sammanvägt tillförlitlighetsmått – (STM). I det mäts hur stor andel av persontågen som nått sin slutstation inom 5 minuter efter ankomsttiden enligt tidtabell. I statistiken ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång samt de tåg som ställts in efter avgångstiden. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar redovisningen av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Trafikverket har relevanta data enligt STM för åren 2013-2015 och kan därmed här redovisa punktlighetsstatistik för persontågen med 3 års historik. Årssiffran för 2015 är preliminär och kan komma att revideras.

Diagram för Persontåg, punktlighet till slutstation, STM(5).

Persontåg, punktlighet till slutstation, STM(5).
För 2015 var punktligheten för persontågen totalt 90,1 procent enligt STM(5). Detta är 0,1 procentenheter högre än 2014 och 2013.

Spårbyte och gränskontroller påverkade persontågens punktlighet mest

De händelser som påverkade persontågens punktlighet mest under året var ett spårbyte mellan Alingsås och Göteborg 26 juni till 18 augusti, och gränskontrollerna vid Öresundsbron 12 november till 31 december. Vid spårbytet försenades cirka 3 300 tåg och vid gränskontrollen försenades cirka 4 900 tåg. Persontågens punktlighet påverkades också av avstängningen av Gamla Årstabron i Stockholm 6 april till 9 augusti och kontaktledningsbytet mellan Laxå och Skövde 7 januari till 15 juni. Långvariga hastighetsnedsättningar på grund av fel på spår- och signal­anläggningar påverkade också punktligheten, bland annat på sträckorna Ransta-Tillberga, Solum-Västeraspby samt på ett flertal sträckor på Norra stambanan.