Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket vill minska risken för ohälsosamt arbete

För att minska risken med stressrelaterad ohälsa i samband med gränslöst arbete kommer Trafikverket tillsammans med högskolan i Gävle genomföra ett forskningsprojekt i frågan.

Dagens teknikutveckling möjliggör gränslöst arbete, där vi i princip kan arbeta var vi vill, och när vi vill. Denna möjlighet till uppkoppling mot arbetet skapar både för- och nackdelar för individen och organisationen.

Forskningsöversikter har visat att ständig uppkoppling och bristfällig återhämtning ger en ökad risk för stressrelaterad ohälsa. Flera internationella forskningsöversikter visar även att det saknas forskning som utvärderat olika lösningar för att minska de negativa effekterna av gränslöst arbete och bristande återhämtning.

Forskningsprojektet gränslöst arbete

Trafikverket har, precis som resten av samhället, en ökande sjukfrånvaro främst på grund av stressrelaterade orsaker och nu vill Trafikverket gå på djupet i frågan.

"Gränslöst arbete: hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering" är ett forskningsprojekt som kommer att genomföras i samarbete mellan högskolan i Gävle och Trafikverket.

Syftet med forskningsprojektet är att ta fram och utvärdera lösningar som arbetsgivaren kan använda för att minska risken för ohälsa som är relaterad till uppkoppling. Det är också tänkt att lyfta och förstärka de fördelar som gynnar medarbetarna när de kan arbeta gränslöst och utföra sina arbetsuppgifter var och när de vill.

Målsättning är att optimera digitaliseringens tekniksprång utifrån ett mänskligt perspektiv, där individen och organisationen lär sig att hantera utvecklingen på ett hållbart sätt. Detta ska resultera i nya lösningar, verktyg som kan visa sig vara effektiva över tid och som kan användas av resten av organisationen. Flera medier har uppmärksammat forskningsprojektet som beräknas ta fyra år med start den 1 april i år.

Mer information

Svt nyheter: Oklara gränser mellan jobb och fritid erbjuds
Ingenjörskarriär.se: Gränslös arbetstid på Trafikverket under lupp