Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågperrong. Foto: Mostphotos
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nio av tio tåg kommer fram i tid

Trafikanalys har publicerat ett pressmeddelande som redovisar andel tåg som kommer exakt på minuten i rätt tid. De frångår då den redovisningsstandard som branschen och Trafikanalys kommit överens om.

Sedan oktober 2015 har Trafikanalys publicerat den officiella statistiken för persontågens punktlighet och idag publicerar de årsstatistiken för 2015. De har tagit fram ett nytt mått som beskriver hur stor andel av persontågen som nått sin slutstation inom 5 minuter efter ankomsttid enligt tidtabell (STM+5). Det är Trafikverket som levererar denna statistik till Trafikanalys. Trafikverket och resten av järnvägsbranschen har anpassat sin redovisning efter det nya måttet så att alla i branschen mäter och redovisar på samma sätt. På så sätt blir det jämförbara siffror.

Idag tisdag 15 mars väljer TRAFA att i ett pressmeddelande redovisa andel av tåg som kommer exakt på minuten i rätt tid. Man kan skära samma statistik på många olika sätt. Det blir lätt missvisande när man vrider statistik på olika sätt. Det kan lätt skapa rubriker.

Tommy Jonsson
Tommy Jonsson. Foto: Elin Gårdestig, Trafikverket

– Vi är förvånade över att Trafikanalys frångår den redovisningsstandard branschen och Trafikanalys själva kommit överens om, säger Tommy Jonsson biträdande planeringsdirektör på Trafikverket och ordförande i det branschgemensamma samarbetet Tillsammans för tåg i tid.

2015 var punktligheten för persontåg 90,1 procent. Det är 0,1 procentenheter bättre än 2014. Punktligheten i Sverige ligger över tid på runt 90 procent men beroende på enskilda händelser så går det lite upp och ner i olika perioder. Nu i februari låg punktligheten på 91,3 procent.

9 av 10 tåg går i tid

Vi har en viktig utmaning att lösa i järnvägsbranschen. 9 av 10 tåg går i tid och det är inte tillräckligt bra. Till år 2020 ska punktligheten öka till 95 procent. Detta arbetar vi systematiskt och långsiktigt med i branschen. Vi kallar det Tillsammans för tåg i tid. Vi har tagit reda på vilka områden som har störst påverkan på punktligheten och på vilka sträckor och platser som problem är störst. Hit koncentrerar vi våra insatser. Det handlar om en mix av stora, kostsamma, långsiktiga lösningar och en massa vardagsgnet. Både och behövs.

Några exempel på arbeten med vardagsgnet som pågår inom branschsamarbetet:

  • Samarbetet med operatörer och entreprenörer för att effektivisera banarbeten på södra och västra stambanan som ledde till minskade störningar från ca 3000 till 2000 timmar.
  • Bangården Hagalund. Där samarbetar aktörerna och har etablerat ett arbetssätt med daglig styrning och ständiga förbättringar. Insikten om hur viktigt det är att tåget avgår i tid från depån är helt avgörande och att även små förseningar fortplantar sig i systemet. Från Hagalund har avgångspunktligheten förbättras med 5 procentenheter mellan åren 2013 till 2014 (från 79 till 84 procent). Det innebär att 1 500 fler tåg gick i tid under 2014. I snitt går det 29 300 tåg på ett år från Hagalund.
  • Stängsling för att förhindra obehöriga i spår är också ett viktigt område. Av de ca 100-110 personer som dör varje år för att de vistas i spårområdet är ca 80-85 personer suicider. Vi har identifierat platser som är extra utsatta. De finns framför allt i storstadsområdena och Mälardalen. Stängsel sätts upp på sträckor utifrån en prioriteringslista. Här betar vi systematiskt av plats efter plats.

– Trafikanalys säger idag att var tredje tåg är försenat räknat exakt på minuten. Det innebär att nästan sju av tio tåg kommer på minuten i rätt tid och ytterligare två av tio max fem minuter sent. Det är en bra bas när vi nu tar oss an den sista tiondelen, avslutar Tommy Jonsson.