Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Anpassning av hastigheter på remiss

Den 3 mars går etapp två i hastighetsöversynen ut på remiss till länsstyrelser, regionförbund, kommuner och andra instanser som är berörda av att vi justerar hastigheterna.

Remissen redovisar genomförda och planerade investeringar för höjda hastighetsgränser i fastställda planer (planperiod 2014-2025) och förslag till ändringar av hastighetsgränser på befintliga sträckor genom omskyltning. Omskyltningen av hastighetsgränserna kan göras för att minska plottrigheten men gäller framför allt sänkningar av hastighetsgränser från 90 km/tim till 80 km/tim.

Sparar sexton liv per år

Det finns flera anledningar till att vi ser över hastighetsgränserna. Först och främst kommer vi att rädda sexton liv per år när alla åtgärderna är genomförda. Det finns två sätt att skapa säkra möten i biltrafiken. Mittseparering är det mest effektiva och hastigheten kan då normalt sättas till 100 km/tim vilket kortar restiderna. På vägar där vi inte har möjlighet att sätta mitträcken är en sänkning av hastighetsgränsen den mest effektiva åtgärden för att skapa säkra möten. På vägar med lite trafik är det möjligt att behålla hastighetsgränsen 90 km/tim eftersom risken för mötesolycka är liten.

Fyra minuter och tio sekunder på fem mil

På de vägar där vi höjer trafiksäkerhetsstandarden höjer vi hastighetsgränserna men på de vägar där bilistens säkerhet är äventyrad sänker vi hastighetsgränserna. Det rör främst 90-vägar som får hastighetsgränsen 80 km/tim. Den sänkningen av hastighetsgränsen gör att det tar fyra minuter och tio sekunder längre tid att köra fem mil. En modern personbil klarar inom en snar framtid av att motverka krockvåld med dödlig utgång i hastigheter upp till 80 km/tim
vid en krock med en annan personbil. Det är därför 80 km/tim är högsta tillåtna hastighetsgräns på en väg utan mittseparering när fler än två tusen fordon kör på sträckan.

Titta på hastighetssnurran (se länk nedan) för att se hur mycket din resväg påverkas om din väg skulle få sänkt hastighetsgräns.

Fakta
2025 beräknar vi vara klara med översynen av hastighetsgränserna på vägarna.
Vi räknar med att skylta om tusen km statlig väg under 2016 och 2017 från 90 km/tim till 80 km/tim.
Vi införde jämna steg (40, 60, 80, 100, 120) i hastighetsgränserna 2008.
Vi räknar med att:

  • rädda 16 liv per år
  • spara 7 miljoner restimmar per år
  • släppa ut 2 tusen ton mindre koldioxid