Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbete vid teststräckan för elvägen på E16 utanför Sandviken.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggnationen av elvägen på E16 i Sandviken har startat

Den 29 februari startade byggnationen av teststräckan för elvägen på E16 utanför Sandviken. Sverige är ett av de länder i världen som har kommit längst med att utveckla tekniker för elvägar.

– För Trafikverket innebär det att vårt arbete med att reformera transportsystemet och befria lastbilarna från sitt beroende av fossila drivmedel synliggörs. Det är samtidigt roligt att industrin i Gävleborg har en så positiv syn på den nya tekniken och de förändringar som kommer att behövas, säger Anders Berndtsson på Trafikverket.

Trafikverket beslutade 2015 i samråd med Energimyndigheten och Vinnova att två deltagare ska få testa varsin lösning av elvägar. Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag för eventuell fortsatt utveckling av elvägar för tunga fordon i det svenska vägtransportsystemet. Försöket är en del av regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. De tre myndigheterna delfinansierar projektet och deltagarna står för resten av finansieringen.

Två tekniker testas

Den ena deltagaren, Region Gävleborg, ska utanför Sandviken testa en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner ström från en kontaktledning i luften till en elhybridmotor i lastbilen. Den andra deltagaren, E-Road Arlanda, ska i närheten av Arlanda testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet.

Sträckan som Region Gävleborg har börjat bygga utanför Sandviken är två kilometer. Under byggperioden mars till juni kommer en fil att vara avstängd och hastigheten begränsas. Därefter öppnas hela E16 igen och två lastbilar med strömavtagare kommer då att köras samtidigt med övrig trafik en vecka i månaden. Testerna pågår från juni 2016 till våren 2018.

I det andra projektet, E-Road Arlanda, pågår utveckling för att säkerställa den nya teknikens funktion och säkerhet. Arbetet sker tillsvidare på en avlyst bana, men planen är att tekniken ska demonstreras i verklig trafik nästa år. Även dessa tester avslutas 2018.

Trafikverket ska därefter lämna in en rapport till regeringen om det kunskapsunderlag som tagits fram från de två teststräckorna.

Läs mer om elvägsprojektet:
Elvägar

Europas första elväg (Region Gävleborgs webbplats)
E-Road Arlanda