Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil passerar med massor av vitsippor i diket.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Miljömålsrådet presenterar åtgärder i miljöarbetet

Den 1 mars 2016 offentliggör Miljömålsrådet en lista med åtgärder som ska bidra till att öka takten i arbetet att nå miljömålen. Trafikverket bidrar genom en rad egna arbeten, men också genom samverkan i flera viktiga projekt.

Varje år, med start den 1 mars 2016, presenterar miljömålsrådet en lista över åtgärder som ska bidra till att öka takten i miljömålsarbetet. Det är dels åtgärder där flera myndigheter samverkar, dels åtgärder som varje enskild myndighet arbetar med under året.

Bredd och kostnadseffektivitet viktigt i myndighetssamverkan

Vid bedömning för rådets gemensamma åtgärder har det bland annat varit viktigt att de lämpar sig för samverkan mellan myndigheter, speglar på bredden i miljömålsarbetet och på goda grunder bedöms kostnadseffektiva.

Exempel på åtgärder där Trafikverket driver samarbeten med flera myndigheter är energiproduktion av biomassa från infrastruktur, farliga ämnen i bygg och anläggning samt kostnadseffektivt vattenskydd.

Hela listan och mer beskrivning av åtgärder finns på Miljömåls webbplats.
Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 16 nationella myndigheter och en landshövding som företräder länsstyrelserna.

Miljömålsrådet ska stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken och verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket.