Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna läser tidtabell vid hållplats. En röd buss kör snabbt.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stadsmiljöavtal ─ ny chans att ansöka

Den 7 mars öppnar ny ansökningsomgång för stadsmiljöavtal, där kommuner och landsting kan söka stöd för investeringar för hållbara stadsmiljöer. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafik.

De så kallade stadsmiljöavtalen är en bred satsning på två miljarder kronor fram till 2018 för att förbättra stadsmiljöer genom ökad andel hållbara transporter, effektivare kollektivtrafik, och ett ökat bostadsbyggande i städer runt om i Sverige.

Kommuner och landsting kan ansöka om stöd till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik såsom vägar och gator, spåranläggningar, kajer och hållplatser för lokala och regionala persontransporter. Stöd lämnas även till investeringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik för att demonstrera, prova och utvärdera dessa. Som motprestation ska kommunerna åta sig att genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Under första ansökningsomgången fördelades 540 miljoner kronor och denna andra ansökningsomgång är öppen 7 mars - 18 april. Det finns i nuläget inte några beslut om ytterligare ansökningsomgångar.