Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sven Hunhammar ny måldirektör i Trafikverket

Från den 1 juni blir Sven Hunhammar ny måldirektör i Trafikverket. Sven har bred erfarenhet i miljö- och transportfrågor och blir nu en av tre måldirektörer som har ett övergripande ansvar för vårt arbete med de transportpolitiska målen.

Sven Hunhammar
Sven Hunhammar

Sven Hunhammar, idag verksam på Naturskyddsföreningen, blir ny måldirektör i Trafikverket.

– Sven Hunhammars omfattande erfarenhet och kompetens i frågor som rör klimat, miljö och transporter kommer att vara mycket värdefull i arbetet med att uppnå de transportpolitiska målen, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Sven Hunhammar är för närvarande avdelningschef för klimat, energi och transporter på Naturskyddsföreningen. Han är civilingenjör i teknisk fysik, har doktorerat i naturresurshållning och har en bred erfarenhet av arbete med klimat-, miljö- och transportfrågor.

Trafikverket har tre måldirektörer som tillsammans har ett övergripande ansvar för vårt arbete med de transportpolitiska målen. Målen pekar ut de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken och är en utgångspunkt för Trafikverkets verksamhet.

Måldirektörerna i Trafikverket ansvarar för tillämpning av de transportpolitiska målen. De företräder Trafikverket både nationellt och internationellt och är rådgivande till generaldirektören. De har därmed en nyckelroll i Trafikverkets strategiska arbete.

– Det här är en spännande och stimulerande utmaning. Jag hoppas kunna bidra till Trafikverkets arbete, framför allt när det gäller hållbarhets- och miljöaspekter på transportsystemet, säger Sven Hunhammar.

Sven Hunhammar tillträder befattningen som måldirektör i Trafikverket den 1 juni.

De transportpolitiska målen

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns funktionsmål och hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemet ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska också vara jämställt genom att likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa som är viktiga aspekter av ett hållbart transportsystem. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.