Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

45 företag vill köra på de svenska järnvägarna

Sammanlagt 45 företag vill köra tåg på de svenska järnvägarna 2017. Det är jämförbart med förra årets ansökningar.

Av de totalt 45 ansökningarna söker 24 tågbolag för att köra persontåg och 15 stycken för att köra godståg. Resterande ansökningar avser kapacitet för uppställning, parkering, samt Trafikverkets eget behov av banarbeten.

Allt fler väljer tåget och det är trångt på spåren. Trafikverket tillgodoser i möjligaste mån tågbolagens ansökningar men ser samtidigt till att inte tillåta mer trafik än systemet tål. Dessutom förbättrar vi järnvägen och det påverkar trafiken under tiden arbete pågår. På bland annat Västra stambanan kommer det att innebära minskad kapacitet med inställda avgångar och längre körtider även under nästa år, men en mer stabil järnväg när det är klart.

Vad händer nu?

När nu ansökningsperioden stängt startar konstruktionsarbetet för att skapa en tålig tågtidtabell för 2017. Efter att samrådsmöten har genomförts läggs de sista pusselbitarna. Under sommaren skickas ett utkast till alla sökande som får möjlighet att lämna synpunkter och justeringar kan göras fram till i slutet av september då tågplanen fastställs.

Att skapa tidtabeller för tåg

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen gör Sverige tillgängligt och är en förutsättning för att resor och transporter ska fungera. Att konstruera en tågplan med tider för alla tåg och banarbeten är ett komplext arbete. Det är ungefär 1 500 000 tåg och omkring 20 000 banarbeten som ska samlas i en tågplan.

Tågplan - att skapa tidtabeller för tåg