Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ölsta på väg 263 mot Sigtuna Foto: Dennis Hallongren

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bättre hållplats gör väntan kortare

Det ska bli mer attraktivt att resa kollektivt. Uppemot tusen busshållplatser ska förbättras runt om i landet fram till 2021. Hållplatserna ska anpassas så fler kan resa, bli säkrare, snyggare och lättare att nå.

I Skåne och Blekinge kommer cirka 45 hållplatser att byggas om under 2016. Några görs om helt men de flesta handlar om bättre tillgänglighet i befintliga lägen. Det innebär att plattformarna höjs, taktila stråk anläggs och nya kurer och annan utrustning uppdateras. Det ska bli enklare att resa med buss för de som har funktionsnedsättningar. Man kommer också att se över och förbättra trafiksäkerheten kring många lägen.

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter kommer hållplatserna att ansluta till befintliga gång- och cykelvägar. På några platser ser man också till att passagen över vägen blir säker.

Hållplatserna utformas i stort på samma sätt var i landet de än finns. Dock tas hänsyn till om det är många som vistas på hållplatsen, till exempel om den ligger nära en skola. Då görs ytorna för väntan lite större.

Trafikverket äger i regel markytan på hållplatsen. Andra ansvarar för utrustningen på den, exempelvis väntkurer. I Stockholm och i Västsverige står trafikföretagen för dem, i Skåne och Blekinge gör kommunerna det. Vem som ansvarar för driften av anläggningen varierar.

I Stockholms län ska 89 hållplatser åtgärdas. 50 hållplatser stod klara 2015, 31 blir klara under 2016. Efter det väntar ett nytt paket med 120 hållplatser som ska stå klara senast 2019. Inventeringen startar i år.

– Det är kul att jobba med det här. Det är många intressenter och det berör många människor. De allra flesta är positiva till det vi gör, det gäller även markägare, säger Marcus Falk som är projektledare Trafikverket.

I Västsverige ska cirka 300 hållplatsplatser åtgärdas till 2021. Hållplatserna är indelade i tre olika klasser. På en del görs mer än andra. Det kan handla om alltifrån byte av en lampa eller skylt till en komplett omgörning.

Och vad händer norröver?

I Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län har Trafikverket varit igång med förbättringar av busshållplatser sedan 2010 och antalet ökar från till år. Under 2016 kommer ytterligare 150 stycken att åtgärdas.

I Norrbottens och Västerbottens län har man sedan 2006 tillgänglighetsanpassat många hållplatser. Dessutom kommer de att göra en större översyn av hållplatserna på E4 vilket kommer att utmynna i vissa åtgärder.

Busshållplatsprojektet är ett regeringsuppdrag. För att nå det ambitiösa målet får pengar tas ur den nationella transportplanen till det regionala vägnätet.

Taktila stråk underlättar för synskadade och ger information vid beröring med hand, fot eller käpp. Blindskrift är ett exempel på information som avläses taktilt.