Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer på perrong
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatt god punktlighet för tågtrafiken i mars

Mars månads punktlighet var i likhet med februari månads punktlighet riktigt bra. Månadsresultatet för persontågen under mars, 90,9 procent, är det näst bästa månadsresultatet sedan maj 2015.

Punktligheten för mars blev 90,9 procent för persontågen och 76,5 procent för godstågen. Punktligheten i mars jämfört med februari försämrades med 0,4 procentenheter för persontågen men förbättrades med 2,3 procentenheter för godstågen. Jämfört med mars 2015 försämrades punktligheten med 1,1 procentenheter för persontågen och med 3,4 procentenheter för godstågen.

Gränskontrollerna och branden i teknikhuset påverkar fortfarande punktligheten

De händelser som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under mars har varit två händelser som inträffat tidigare månader, men som påverkat tågtrafiken ända in i mars. Det är dels de utökade gränskontrollerna som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november 2015, dels den brand som inträffade i ett teknikhus vid Olskroken i Göteborg den 13 februari.

Teknikhuset styrde över cirka 40 signaler och 8 växlar och blev vid branden i stort sett helt utslaget. Branden gav effekter på tågtrafiken med bland annat inställda tåg samt förseningar för övrig tågtrafik. Återställningsarbetet som först var beräknat till 13 mars kunde lyckligtvis kortas med en vecka. Det snabba återställningsarbetet var möjligt genom extraordinära insatser av entreprenörer, tågföretag och Trafikverket. Expertis från hela landet togs in och personalen ställde upp och arbetade dygnet runt. Andra byggprojekt ställde upp med utrustning och material. Till exempel ett byggprojekt i Stenkullen som råkade ha ett passande teknikhus (själva byggnaden).

Under månaden har också en del andra enskilda händelser, och banarbeten med enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar som följd, påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas:

  • Banarbeten med Citybanan på sträckan Karlberg - Solna från och med 24 mars. Banarbetena planeras avslutas 25 april.
  • Nedriven kontaktledning vid Kumla 22 mars.
  • Kontaktledningsarbeten på sträckan Skövde - Falköping.
  • Signalfel vid Stockholms Södra 16 mars.

Spårspring är inte bara livsfarligt, det skapar förseningar i trafiken

Under mars har det också varit osedvanligt många incidenter där obehöriga befunnit sig i spårområdet, något som är förbjudet enligt lag. Vid dessa händelser blir det ofta trafikstopp och hastighetsnedsättningar för tågen, vilket skapar förseningar i tågtrafiken. Det är livsfarligt att gå i spåret eller gena över spåret. Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora.

Trafikverket genomför en mängd åtgärder för att minimera problemet. Vi kameraövervakar, patrullerar, bygger om stationsområden, sätter upp staket, siktröjer, sätter upp skyltar och genomför omfattande informationsinsatser. Dessutom samverkar vi med de företag som kör tågen.